preview

Gymnázium Vysoké Mýto

Jsme tradiční škola poskytující kvalitní vzdělání již téměř 140 let.Sídlíme v příjemném městě s mnoha příležitostmi a dobrou dopravní dostupností.Naleznete u nás přátelské prostředí s velmi dobrou pracovní atmosférou.Úspěšnost našich absolventů při přijímání na VŠ neklesá pod 95 procent.Vyučujeme tyto cizí jazyky: anglický, německý, francouzský, ruský, španělský.Nabízíme specializovanou výuku v blocích a seminářích se širokou nabídkou předmětů.Všichni žáci mají ve 2. a 4. ročníku anglickou konverzaci s rodilým mluvčím, zájemci mají možnost připravit se ve výuce ke státním zkouškám z angličtiny – zkouška FCE (First Certificate of English) na úrovni B2.Součástí výuky informatiky v 1. ročníku je psaní na klávesnici, žáci mají možnost se připravit ke státní zkoušce z psaní na klávesnici.Naše škola plně pokryta WiFi sítí a je vybavena moderní technikou, kterou dále rozšiřujeme.Jsme školou s plně kvalifikovaným pedagogickým sborem.Formou kroužků nabízíme: AMAVET (kontrukce robotů, přírodovědné a technické projekty), latinu, deskriptivní geometrii, čínštinu, sportovní hry, jógu, konverzace z cizích jazyků.Připravíme Vás na studium prestižních vysokých škol v České republice i v zahraničí.Budete konkurenceschopní v krajských, republikových i mezinárodních soutěžích.Vaše vzdělání je pro nás stejně důležité jako pro Vás.