preview

Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Video

Proč zvolit gymnázium ve Skutči: rodinná atmosféra, individuální přístup, křesťanské hodnoty, tvůrčí a dynamický, plně aprobovaný učitelský sbor; 96% úspěšnost absolventů při přijetí na VŠ a VOŠ; seznamovací kurz na počátku studia; možnost profesní orientace prostřednictvím volitelných předmětů; předmět Strategie osobnostního rozvoje; pomoc žákům se specifickými poruchami učení (možnost pedagogické asistence);

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymskutec.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=…816
Instagram: https://www.instagram.com/gsrmrveskutci/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2sn_NzH7bPg&t=28s
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Osmileté všeobecné studium

Čtyřleté všeobecné studium

Bezpečnostně právní činnost

Podrobné informace o škole

Tematické exkurze a zahraniční pobyty, ekovýchovné pobyty; možnost přípravy na mezinárodní jazykové zkoušky pořádané University of Cambridge; účast v celostátních vědomostních olympiádách.

 

Nabízíme tyto studijní obory ukončené maturitou:

OSMILETÉ A ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM

  • přijímáme absolventy 5. tříd ZŠ do primy gymnázia a absolventy 9. tříd ZŠ do kvinty gymnázia

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST

  • přijímáme absolventy 9. tříd do 1. ročníku střední školy

Diskuze