Gymnázium Šumperk

Naše škola nabízí čtyřleté a osmileté studium. Máme propracovaný program, kde se všeobecné studium postupně diferencuje pomocí řady seminářů, výuka je doprovázena školními i mimoškolními aktivitami jako jsou adaptační a sportovní kurzy, odborné exkurze, lyžařský kurz, rodinná výchova a další. Formou nepovinných předmětů nabízíme jazykové a přírodovědné vzdělávání a sportovní vyžití ve skvělé tělocvičně.

Osmileté gymnázium  - každý rok bereme 1 třídu, obdržíme cca 50 přihlášek

Přijďte mezi nás!

Gymnázium Jakuba Škody Přerov

Všeobecně vzdělávací studium - osmileté a čtyřleté.Nejkvalitnější příprava na vysokoškolské studium. Violitelné předměty v předposledním (3 předměty) a v posledním (další 3 předměty) ročníku studia. Otevírané cizí jazyky: angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština.  Mnoho nepovinných aktivit doplňující studium i mimoškoní zájmy.

 

 

Gymnázium Hranice

Gymnázium Hranice bylo založeno roku 1871, je tedy nejstarší střední školou v Hranicích. Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou po šestiletém či čtyřletém studiu. Výuka cizích jazyků, výběr z volitelných předmětů a seminářů dává jak všeobecné základy, tak i možnost specializovat se podle vlastního zájmu a podle budoucího zaměření vysokoškolského studia. Naše škola si uchovává pozitivní atmosféru, zázemí pro práci, studium a utváření vzájemných vztahů.

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2

REÁLNÉ GYMNÁZIUM bylo obnoveno 1. 9. 1992 a je součástí školy s názvem Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova, Studentská ul. 2. V současné době má 10 tříd.