Gymnázium I. Olbrachta Semily

Semilské gymnázium je školou s 65 letou tradicí. Ve školním roce zde studuje necelých 300 studentů ve 12 třídách (4 třídy čtyřletého a 8 tříd osmiletého studia). Škola je dobře vybavena (školní jídelna, nové učebny, sportoviště, infomační centrum). V roce 2010 byla budova školy zateplena a byla vyměněna okna. Gymnázium je členem sítě škol ASP-net UNESCO. Studenti dosahují dlouhodobě velmi dobrých studijních výsledků a jsou úspěšní na vysokých školách i v praxi. Více na webu školy www.giosm.cz


 

Gymnázium F. X. Šaldy Liberec

Gymnázium F. X. Šaldy je nejstarším českým gymnáziem v Liberci. Po vzniku Československé republiky rozhodlo Ministerstvo školství a národní osvěty o otevření Českého státního reformního reálného gymnasia v Liberci. Pravidelné vyučování bylo zahájeno v září 1919. V roce 1946 získala škola název Státní reálné gymnasium F. X. Šaldy podle významného českého literárního vědce, literárního kritika a spisovatele, který se v Liberci narodil.

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Areál školy tvoří budovy A a B a dvůr mezi nimi. V budově A je 8 kmenových tříd a odborné učebny výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie a také studovna a školní bufet. V budově se nachází odborné učebny na výtvarnou a hudební výchovu, knihovna a školní jídelna (výdejna obědů). Výuka tělesné výchovy probíhá v místní sokolovně, hale, zimním stadiónu a na venkovních hřištích.

Gymnázium Tanvald

Gymnázium Tanvald je krajská škola s více než padesátiletou tradicí. (Gymnázium bylo založeno v roce 1956.) V současné době zde studuje kolem 240 studentů ve 11 třídách - 3 třídy čtyřletého studia a 8 tříd osmiletého studia. Každý školní rok otevíráme jednu třídu čtyřletého studia pro absolventy devátých tříd základních škol a jednu třídu osmiletého studia pro žáky po páté třídě ZŠ. Výuka na víceletém gymnáziu byla zahájena již v roce 1990 a toto studium na naší škole již absolvovalo 12 tříd.