Gymnázium Žamberk

Gymnázium Žamberk je střední školou s více než šedesátiletou tradicí, jejímž hlavním posláním je příprava žáků ke studiu na vysokých školách.

Gymnázium Ústí nad Orlicí

Gymnázium poskytuje svým studentům střední vzdělání s maturitní zkouškou, které je především přípravou ke studiu na vysokých školách. Výběrem volitelných seminářů v posledních dvou letech studia se studenti výrazně profilují a připravují se tak k přijetí na vysokou školu příslušného zaměření. Naši studenti mají 100% úspěšnost při přijímání na vysoké školy.

Gymnázium Česká Třebová

Gymnázium Česká Třebová, sídlící v nádherné a architektonicky cenné budově, je škola s příjemnou atmosférou a přátelským prostředím. Naši studenti se vzájemně znají a dokáží si pomáhat. Jsou úspěšní v mnoha soutěžích a projektech a škola je na ně velmi pyšná. Studenti jsou připravováni k dalšímu studiu na vysokých školách humanitního i přírodovědného zaměření. Škola je v okolí výjimečná rozsahem spektra nabízených jazyků a šíří mezinárodních kontaktů. Přijďte se k nám podívat, budete vítáni.