Purkyňovo gymnázium, Strážnice

Jsme Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a partnerská škola Cambridge P.A.R.K.  Získali jsme status školy spolupracující s Mensou. Jsme držiteli  prestižního titulu EKOŠKOLA již počtvrté. Obrovským úspěchem  bylo získání dvou 1. míst v celostátním kole SOČ , pod vedením VŠ pedagogů MU v Brně a našich vyučujících a 1.místo v mezinárodní Dějepisné soutěži studentů gymnázií v Chebu pod záštitou Senátu PČR.

 

 

Gymnázium Velké Pavlovice

Gymnázium Velké Pavlovice spolupracuje s Gymnáziem Senica na projektech i s účastí středních škol Rakouska. Povinná výuka ze tří cizích jazyků - anglický, německý a ruský. Nepovinné předměty s výukou konverzace anglického jazyka, německého jazyka, deskriptivní geometrie a odborných předmětů.

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Mikulov

Škola byla zřízena jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje zřizovací listinou č. j. 98/211 ze dne 16. 6. 2005 a vykonává činnost střední školy. Příspěvková organizace jako střední škola poskytuje střední vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k zákonu.Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel. Příspěvkové organizaci je k vlastnímu hospadářskému využití předán do správy movitý a nemovitý majetek ve vlastnictví zřizovatele.