English College in Prague

O nás

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol. Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.

Gymnázium Českolipská Praha 9

Všeobecné gymnázium s osmiletým a čtyřletým cyklem denního studia.

Gymnázium Čakovice Praha 9

šestileté gymnázium všeobecné a humanitní

čtyřleté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků