Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Škola se nachází nad městem u lesa v klidné části zhruba 1,5 km od centra. Je dostupná městskou hromadnou dopravou.

Ve škole studuje celkem 32 tříd. Z toho 16 je v osmiletém cyklu všeobecného vzděláváni, vždy dvě v ročníku. V každém ročníku čtyřletého studia jsou čtyři třídy všeobecného vzdělávání.

Gymnázium Valašské Klobouky

Gymnázium Valašské Klobouky je školou s 65-ti letou tradicí. Zaměřuje se na jazykovou přípravu žáků a na jejich přípravu pro vysokoškolské studium a pro uplatnění v praxi.

Připravenost a úspěšnost absolventů v přijímacím řízení na VŠ je vysoká, v průměru 98 %, u absolventů obchodní akademie 75 %. Absolventi si vybírají ze širokého spektra studijních směrů (tradičně lékařské, přírodovědné, právnické, ekonomické, technické, pedagogické i humanitní obory).

Gymnázium Otrokovice

Gymnázium Otrokovice s více než šedesátiletou tradicí je menší školou s „rodinným prostředím“, která poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Studium čtyřleté je určeno žákům, kteří ze základní školy odcházejí po jejím absolvování, tj. žákům letošních devátých tříd. Studium osmileté je určeno žákům pátých tříd základních škol.

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium bylo založeno v roce 1956. Prošlo výraznými změnami a dnes se jedná o střední školu všeobecného zaměření, která je otevřená všem dostupným objektivním informacím, novým způsobům komunikace a jazykovým schopnostem, které týmově podporuje. Dále se opírá ve svém pojetí o vzájemnou důvěru, odpovědnost a slušné jednání v rámci tolerantního respektu.
To vše nám spolu s odbornými vědomostmi dává možnost připravit naše žáky pro jejich další profesní a osobnostní růst.

Stojanovo gymnázium Velehrad

Stojanovo gymnázium, Velehrad (SGV) ve svém působení klade důraz jak na kvalitní vzdělání založené na křesťanských základech, tak na hodnotový růst žáků. Moderně vybavená škola dává žákům možnost samostatného rozvoje a přípravy na budoucí povolání. Nabízíme rozšířenou výuku jazyků a podpořenou zahraničními pobyty. Součástí gymnázia je i Domov mládeže. Při SGV funguje také Středisko pro volný čas dětí a mládeže. SGV usiluje o to být nejen vzdělávací institucí, ale i výchovným společenstvím.