Podkrušnohorské gymnázium Most

Jsme moderní dynamická škola. Nový název spojuje dvě pracoviště - Gymnázium v Mostě a Gymnázium v Bílině. Díky sloučení těchto dvou institucí jsme největším gymnáziem v Ústeckém kraji, naši školu navštěvuje více než 900 žáků. Gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na libovolné vysoké škole a kvalitní jazyková příprava umožňuje pokračovat ve studiu i v zahraničí.

Gymnázium T.G.Masaryka Litvínov

Gymnázium TGM Litvínov je střední škola poskytující úplné střední vzdělání a připravuje především pro studium na vysoké škole. Absolvent gymnázia TGM musí být složením maturitní zkoušky připraven ke studiu na kterékoliv VŠ, kde se vyučuje v jazyce českém, německém nebo anglickém. Vnitřní život a řád školy vychází ze zájmu o studium a předpokládá u studentů respektování a dodržování základních společenských norem jednání a chování.

Gymnázium Žatec

V současné době jsou vyučovány na gymnáziu dva studijní cykly, čtyřletý a osmiletý, celkem ve dvanácti třídách denního studia.