Gymnázium Žďár nad Sázavou

Gymnázium Žďár nad Sázavou se za 61 let své existence stalo jedním z nejprestižnějších v rámci celého Kraje Vysočina. Za tu dobu jím prošlo více než 5400 studentů, kteří jsou dnes rozeseti po celém světě. Náš cíl ale zůstal stejný, klademe velký důraz na přípravu pro studium na všech typech vysokých škol. Záleží nám také na rozvoji dobrých vzájemných vztahů mezi pedagogy a studenty. Výsledky naší práce se projevují úspěchy studentů na olympiádách, v soutěžích, středoškolské odborné činnosti a především vysokou úspěšností maturantů při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Gymnázium v Ledči nad Sázavou má svoji tradici, vzniko před 73 lety. Připravuje především pro studium na vysokých školách a vyšších odborných školách. Studium je osmileté nebo čtyřleté denní. Gymnázium umožňuje aprobovanou výuku cizích jazyků – anglického, německého, francouzského, ruského a latinského. Škola nabízí zahraniční jazykové zájezdy, poznávací exkurze a výuku v moderních laboratořích. Studenti navštěvují volnočasové aktivity Zábavná chemie a Psaní všemi deseti.

 

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou

Bigy nabízí:


všeobecné vzdělání v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím cyklu
systém volitelných předmětů zefektivňujících studium ve vybraných oborech
nadstandardní aktivity pro mimořádně nadané studenty
řadu nepovinných předmětů a kroužků
příznivé školní klima
moderní vybavení, metody i formy výuky
jazykové certifikace


 

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě


osmileté všeobecné studium
čtyřleté všeobecné studium
čtyřleté sportovní studium


Naše priority:


kvalitní příprava na vysokoškolské studium různého zaměření
profilace na budoucí profesi prostřednictvím volitelných předmětů
dobrá jazyková vybavenost a počítačová gramotnost žáků
individuální přístup k rozvíjení talentu a schopností žáků


 

Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem

Gymnázium v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání studentům z Bystřice nad Pernštejnem a spádové oblasti okolních obcí. Myšlenka názvu DUHOVÁ ŠKOLA se původně zrodila na základě jasných barev, jimiž jsou označena jednotlivá podlaží. Pak se naše úvahy ubíraly dál. Barvy duhy jsou spojeny v jediné kompaktní spektrum. Podobně kompaktně působí i vzdělání poskytované naší školou – přispívá k vytvoření spektra poznatků z jednotlivých oborů, upevňuje mezipředmětové vztahy a přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti každého jedince.

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium s čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské.

www.kgtrebic.cz

https://www.facebook.com/kgtrebic/

Gymnázium Třebíč

Gymnázium Třebíč je střední školou poskytující všeobecné vzdělání ve dvou studijních programech - osmiletém a čtyřletém. Má dlouhou tradici, bylo založeno již v roce 1871. Naši studenti dosahují vynikajících výsledků, úspěšně studují na prestižních univerzitách a nacházejí uplatnění v profesním životě. Škola se zaměřuje na rozvoj komplexní osobnosti studentů, klade důraz jak na jejich jazykovou vybavenost, tak na rozvoj odborných znalostí a dovedností v přírodovědných i humanitních oborech.

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice

Moderní škola uplatňující při výuce dostupné technické prostředky a individuální přístup ke studentovi. Jsme menší škola rodinného typu, což nám umožňuje individuální přístup k našim žákům. Navíc jsme bezpečnou školou.

Gymnázium bylo založeno roku 1911.

Nabízíme studijní obory čtyřleté gymnázium, šestileté gymnázium s rozšířenou výukou jazyků a informatiky a obory odborné školy.

Gymnázium Pelhřimov


založeno roku 1871
státní všeobecně vzdělávací škola
408 žáků v 16 třídách, 36 učitelů interních a 2 externisté
týdně se odučí 675 vyučovacích hodin
příprava především pro studium na vysokých školách, ale také pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech
poskytuje úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou
studijní cyklus – čtyřletý a osmiletý