preview

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Obory studia79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, obor pro absolventy 9. tříd ZŠ79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, obor pro absolventy 5. tříd ZŠProfil školyVýuka v moderních prostorách je zaměřena na dosažení kvalitního všeobecného vzdělání s dobrou úrovní jazykové přípravy. Záleží nám na kvalitě našich studentů, kteří se díky tomu mohou vzájemně motivovat. Usilujeme nejen o rozšiřování jejich vědomostí, ale chceme pečovat i o jejich duchovní svět a hodnoty. Zakládáme si na odborně a lidsky kvalitním učitelském sboru a rodinném prostředí naší školy. Respektujeme individuality našich žáků a snažíme se o jejich všestranný rozvoj. Máme propracovaný systém hodnocení a jednoznačný systém pravidel chování. Důležitými hodnotami pro naši školu jsou vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance a důvěra ve vztazích ředitelka – učitelé – žáci – rodiče (a naopak). Aktuální strategický dokument rozvoje školy naleznete zde.Nabízíme velké množství předmětů a mimoškolních aktivit. Mluvíme spolu, cestujeme, rozhlížíme se. Naprostá většina našich studentů úspěšně pokračuje ve vzdělávání na vysokých školách doma i v zahraničí.Obsah studia:Škola je svým zaměřením určena pro všeobecné vzdělání. Užší specializaci si studenti volí ve vyšších ročnících. Kromě základních povinných předmětů (český jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, biologie, chemie, výtvarná, hudební a tělesná výchova a informační a komunikační technologie) mohou studenti dle svého zájmu a organizačních možností školy studovat tyto cizí jazyky: anglický, německý, španělský, francouzský a ruský.Doporučujeme každý den sledovat pravidelně aktualizovaný web školy. S aktuálnímu učebními plány se můžete seznámit zde.kompletní servis pro žáky a rodiče - vše, co souvisí se studiem, klasifikace žáků, kalendář akcíinfo o všech akcích pořádaných školou, kalendářvirtuální prohlídka školyprofily učitelů, zaměstnancůzajímavosti a téměř denně aktualizované zprávy ze života školyVýuka jazyků:Pro výuku cizích jazyků využíváme nové jazykové učebny v půdní vestavbě.V primě pokračují žáci v anglickém jazyce, v sekundě osmiletého studia si vybírají druhý jazyk z uvedené nabídky.Studenti 1. ročníku čtyřletého studia pokračují v anglickém jazyce a druhý cizí jazyk si volí též z uvedené nabídky. Z anglického jazyka je součástí našeho ŠVP i dvouhodinová konverzace.Maximálně podporujeme výjezdy našich žáků do zahraničí, organizujeme např. poznávací zájezdy do Velké Británie a dalších evropských zemí. Bohužel z důvodu šíření koronaviru nebyla organizace těchto výjezdů v loňském roce možná Naši žáci využívají možností účastnit se studijních stáží v naší partnerské škole v Uetersenu, připravujeme výměnné pobyty s německou školou v Gerstungenu. V rámci projektu Škola bez hranic organizujeme jednodenní výměnné pobyty se střední školou z bavorského Waldkirchenu.I v letošním školním roce vyučujeme anglickou konverzaci pod vedením nebo za účasti rodilého mluvčího, nově využijeme rodilou mluvčí i při hodinách španělštiny.Naše škola se pyšní bohatě vybavenou a využívanou knihovnou s anglickými a německými tituly, rozšiřujeme i knihovnu s tituly ve španělském a francouzském jazyce. Žákům zprostředkováváme nákup cizojazyčných časopisů, návštěvu divadelních představení a přednášek v anglickém jazyce. Umožňujeme našim žákům účastnit se přípravných kurzů ke cambridgeským zkouškám.Ve výuce cizích jazyků využíváme tablety, žáci mají možnost pracovat doma i ve škole se čtečkami knih, které si mohou zapůjčit ze sbírky českého jazyka.Dlouhodobě spolupracujeme s organizací YFU (Youth For Understanding), která pro naše žáky každoročně nabízí možnosti studia v zahraničí – akutálně díky této spolupráci studuje naše žákyně v Belgiiu nás letos studuje žák z Belgii, v loňském roce v Jihoafrické republicePravidelně realizujeme projekt EDISON – na jeden týden v roce k nám přijíždějí zahraniční stážisté z celého světa, jejich domovským zemím, přednáškám a cizojazyčným workshopům přizpůsobujeme celotýdenní výuku. Úspěch letošního ročníku bude záviset na pandemické situaci.V létě 2022 jsme získali významné prostředky na cestování do Španělska v rámci projektu Erasmus+