preview

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

Gymnázium F. X. Šaldy je nejstarším českým gymnáziem v Liberci. Po vzniku Československé republiky rozhodlo Ministerstvo školství a národní osvěty o otevření Českého státního reformního reálného gymnasia v Liberci. Pravidelné vyučování bylo zahájeno v září 1919. V roce 1946 získala škola název Státní reálné gymnasium F. X. Šaldy podle významného českého literárního vědce, literárního kritika a spisovatele, který se v Liberci narodil. To nejdůležitější o školeŠkola zajišťuje jak kvalitní všeobecné vzdělání, tak i přípravu ke studiu na konkrétní vysoké škole.Ve čtyřletém a osmiletém studiu žáci volí mezi matematicko-informatickým, přírodovědným, humanitním a jazykovým zaměřením studia; volbu lze v průběhu studia změnit.Ve škole se vedle (pro všechny povinného) anglického jazyka vyučuje volitelně jazyk německý, francouzský, španělský, ruský a latinský.V posledních ročnících si žáci vytvářejí vlastní studijní plán výběrem z velké nabídky volitelných předmětů.Šestileté studium obsahuje výuku vybraných předmětů v německém jazyce, kterou zajišťují rodilí mluvčí ze SRN; absolventi získají jak české, tak německé maturitní vysvědčení.Hodiny tělesné výchovy respektují individuální založení každého žáka, v maturitním ročníku si žáci sami volí své sportovní aktivity.Volitelné předměty, semináře a jazykové konverzace otevíráme i pro velmi malé skupiny zájemců.