Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka

Popis

Základní pilíře vzdělávání na naší škole jsou: příjemné a vstřícné prostředí pro rozvoj a uspokojování vzdělávacích potřeb každého žáka; všestranný rozvoj žáků s možností osobní profilace ve vyšších ročnících gymnázia; partnerské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči; vytváření zdravého prostředí podle zásad projektu Zdravá škola; spolupráce mezi učiteli v přístupu k žákům a vzdělávání;

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

důraz na projektové vyučování, rozvoj komunikace, kritického myšlení, logického uvažování a řešení problémů; zavádění moderních metod a forem výuky a budování kvalitního pedagogického sboru; rogram prevence nežádoucích jevů působících na žáky a podpora pozitivního sociálního cítění žáků; motivace k celoživotnímu učení a příprava na studium na vysoké škole.

  • Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Nová Paka
  • Nová Paka

Diskuze