Gymnázium a Střední škola Rájec-Jestřebí o.p.s.

Popis

Gymnázium v Rájci-Jestřebí bylo založeno v roce 1993 paní Jitkou Taussikovou jako nová alternativa ve formách studia. V roce 1997 se škola stala právnickou osobou, a to obecně prospěšnou společností. V roce 2001 došlo s ohledem na nově zřízené studijní obory ke změně názvu školy ze Soukromé osmileté gymnázium na Gymnázium a Střední odborná škola Rájec-Jestřebí, o. p. s. Škola je zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 11.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 24

Přijímací řízení

Na základě výsledků ze ZŠ, podrobnosti jsou zveřejněny na webových stránkách www.gymnaziumrajec.cz

  • Gymnázium a Střední škola Rájec-Jestřebí o.p.s.
  • Komenského 240, 679 02 Rájec-Jestřebí
  • tel.: 516432181
  • e-mail: kancelar@gymnaziumrajec.cz

Diskuze