Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek

Popis

Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 451, vznikly dnem 1. 7. 2000 sloučením dříve samostatných středních škol, tedy SOŠ a Gymnázia, které působily na téže adrese. Rozhodnutí o sloučení vydalo MŠMT ČR dne 28. 1. 2000 č .j.: 11143/2000-II/2 (podepsán vrchní ředitel sekce správní Ing. Stanislav Karabec). Tímto rozhodnutím vyvrcholil několikaletý "optimalizační" tlak MŠMT na redukci středního školství v okrese Frýdek-Místek.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium, Střední odborná škola
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Dlouhodobá snaha vedení obou škol o zachování jejich samostatnosti, podporovaná až do konce představiteli Města Frýdek-Místek, byla marná. V rámci reformy veřejné správy byla dnem 1. 10. 2001 škola delimitována od MŠMT ČR na Moravskoslezský kraj, který se stal jejím zřizovatelem. V srpnu roku 2004 dochází k přesunu Gymnázia a SOŠ z budovy na tř. T.G. Masaryka 451 do budovy bývalé 10. ZŠ na ulici Cihelní 410.

  • Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek
  • Frýdek-Místek

Diskuze