Gymnázium Česká Kamenice

Popis

Gymnázium v České Kamenici s osmiletým studijním cyklem je z pohledu kapacity (cílová kapacita 240 studentů) menší školou. Nachází se v jižní části bývalého okresu Děčín. Je jednou z mála škol v této oblasti, která má ve své náplni soustavnou a systematickou přípravu ke studiu na vysoké škole, čímž přispívá ke zvyšování problematické vzdělanostní úrovně obyvatelstva v tomto regionu.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná

Podrobné informace o škole

Současná situace představuje jednu z nejnižších úrovní vzdělanosti v České republice. Ve statistikách je v regionu konstatován velmi nízký podíl populace s vysokoškolským vzděláním (v Ústeckém kraji nepřesahuje 9%), což v této příhraniční oblasti znamená jisté omezení konkurenceschopnosti pracovní síly na budoucím trhu práce v EU.

  • Gymnázium Česká Kamenice
  • Česká Kamenice

Diskuze