English College in Prague

Popis

O nás

The English College in Prague – Anglické gymnázium je výběrové šestileté gymnázium s výukou v anglickém jazyce, které je registrováno v síti českých škol. Jako první škola v České republice začalo gymnázium v roce 1995 nabízet mezinárodní maturitu International Baccalaureate (IB). Anglické gymnázium je neziskovou organizací, kterou založila nadace English College Foundation a která je vedena nezávislou správní radou.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.englishcollege.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/englishcollege/
Twitter: https://twitter.com/ECP_Prague
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Počet přijímaných do prvního ročníku: 42

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

mezinárodní maturita International Baccalaureate (IB), státní maturita

Dny otevřených dveří

14. 11. 2019, 15. 1. a 11. 2. 2020

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020

Dny otevřených dveří:

         14. listopadu 2018 od 13 do 17 hod. 
         17. ledna 2019 od 13 do 17 hod.
           5. února 2019 od 13 do 17 hod.

Státní přijímací zkoušky (pouze do 1. ročníku) (český jazyk a matematika): 16. a 17. dubna 2019

Interní přijímací zkoušky do 1. ročníku (angličtina a nonverbální test studijních předpokladů) a do 3. ročníku(český jazyk, matematika, angličtina a nonverbální test studijních předpokladů): 18. dubna 2019

Interní přijímací zkoušky do 2., 4. a 5. ročníku (český jazyk, matematika, angličtina a nonverbální test studijních předpokladů): 30. dubna 2019

2. kolo (pro 1. ročník): 2. května 2019

Uchazeči o studium v 1. ročníku Anglického gymnázia skládají písemné státní zkoušky z matematiky a českého jazyka (poskytované CERMATem) a interní písemnou zkoušku z angličtiny a nonverbální test studijních předpokladů. Ostatní uchazeči skládají interní zkoušky z angličtiny, matematiky, češtiny a nonverbální test. Samotným přijímacím zkouškám musí předcházet pohovor s ředitelem školy v angličtině. Zkoušky odpovídají znalostem požadovaným v jednotlivých ročnících. Vzorové testy a požadavky ke zkouškám najdete na našich webových stránkách.

Podrobné informace o škole

Přijetí je možné:

do 1. ročníku – po 7. tř. české ZŠ/sekundě osmiletého gymnázia nebo Year 7 v britské škole

Pro uchazeče do 1. ročníku

Připomínáme, že oficiální přihlášku ke studiu je třeba vyplnit na formuláři SEVT spolu s výstupním hodnocením žáka na současné základní škole Vašeho dítěte a odevzdat ji k nám nejpozději do 1. března 2019. (K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden též tzv. zápisový lístek k odevzdání po úspěšných přijímacích zkouškách.)

Informace na přihlášku SEVT:

IZO: 108 001 369 , Identifikátor školy: 600 006 140, Obor: dvojjazyčné gymnázium , KKOV 79-43-K/61

do 2. ročníku – po 8. tř. české ZŠ/tercii osmiletého gymnázia nebo Year 8 v britské škole

do 3. ročníku – po 9. tř. české ZŠ/kvartě osmiletého gymnázia nebo Year 9 v britské škole – studenti zahájí dvouletý program přípravy na IB, na jehož závěr budou skládat externí nebo interní zkoušky ze všech předmětů

do 4. ročníku – po 1. ročníku čtyřletého gymnázia nebo Year 10 v britské škole – studenti přestupují do 4. ročníku poměrně zřídka, zpravidla jsou to ti, kteří uvažují o přestupu do 5. ročníku. Přestože přistoupí uprostřed dvouletého programu, budou mít lepší příležitost seznámit se se školou (v záležitostech studia i péče o studenty) před začátkem náročného programu IB.

do 5. ročníku – po 2. ročníku gymnázia nebo Year 11 v britské škole – zahájení dvouletého programu IB. Požadujeme výbornou úroveň akademické angličtiny.

Počet přijímaných studentů 
Anglické gymnázium každoročně přijímá do 1. ročníku maximálně 42 chlapců a dívek, z nichž přibližně 75% jsou občané České republiky.

Diskuze