Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné

Popis

Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné je významná střední škola v rámci okresu i kraje. Škola byla založena před více než 140 lety. Dnes poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou ve studijních oborech Gymnázium všeobecné a Sociální činnost - přímá péče (79-41-K/81 a 75-41-M/01).

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium a SOŠ

Gymnázium všeobecné Prezenční studium
Sociální činnost - přímá péče Prezenční studium

Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení
Zájemci o studium primy gymnázia vykonají 16. 4. 2014 centrálně zadávané jednotné testy v přijímacím řízení do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou. Bude ověřeno použití jednotných testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v rozsahu učiva podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. V termínu 22. nebo 24. 4. je čeká přijímací zkouška školy z obecných znalostí. Kritérii přijímací zkoušky budou také studijní výsledky ze ZŠ a úspěchy v předmětových soutěžích.  Zájemci o studium kvinty gymnázia a 1. ročníku SOŠ nekonají centrálně zadávané jednotné testy, ale pouze přijímací zkoušku školy (kvinta - Čj, Ma, 1.S - ČJ, pohovor). Také u nich budou v kritériích studijní výsledky ze ZŠ a úspěchy v předmětových soutěžích. Bodová ohodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky budou uvedena v kritériích přijímacího řízení stanovených do 31. 1. 2015.

Podrobné informace o škole

Škola vytváří předpoklady pro studium absolventa na libovolné vysoké nebo vyšší odborné škole a pro profesní kariéru. Gymnázium a SOŠ Hostinné je školou státní, studium na ní není vázáno na žádné poplatky. Organizuje výuku ve dvou formách - osmiletém gymnáziu a čtyřletém oboru střední odborné školy. Výuka je organizováno podle školních vzdělávacích programů. V posledních letech byla posílena výuka výpočetní techniky a cizích jazyků. Každý žák gymnázia povinně absolvuje výuku dvou cizích jazyků - angličtiny a němčiny, ruštiny nebo španělštiny. Svůj odborný profil si každý žák gymnázia určuje volbou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia.

Ve školním roce 2014/2015 ve škole studuje ve 12 třídách více než 220 žáků, jejich výuku zajišťuje 20 pedagogických pracovníků.  Pro výuku slouží 15 místností, všechny jsou vybaveny výpočetní a multimediální technikou. Většina z nich slouží zároveň jako odborné učebny. Laboratorní cvičení probíhají v chemické laboratoři, pro besedy a přednášky slouží společenská místnost. V přízemí školy je informační centrum s knihovnou. Součástí školy je velká tělocvična, malá tělocvična, gymnastický sál a posilovna. Žáci podle školního vzdělávacího programu absolvují seznamovací a sportovní kurzy (lyžařský, tábornický, cyklistický a vodácký). Stravování je zajištěno v moderní školní jídelně umístěné v budově školy.

Komplex školy se skládá ze zrekonstruované historické budovy a nové přístavby v centru města a těsné blízkosti autobusového nádraží. Vlaková zastávka je od školy vzdálena zhruba 200 metrů. Poloha školy je vhodná pro dojíždění z Trutnova a Vrchlabí, kdy dojezdový čas je do 30 minut.

Žáci mají možnost se účastnit výměnných zájezdů do německého Landau. Studentům odborné školy se otevírá jedinečná příležitost účasti v projektu zahraničních praxí.

Absolventi gymnázia mají především předpoklady k dalšímu rozvoji své osobnosti při studiu na vysokých nebo vyšších školách a vzhledem k dobré znalosti jazyků, dovednostem při obsluze počítače a všeobecnému přehledu nacházejí široké uplatnění i v praxi. Absolventi střední odborné školy získávají předpoklady nejen k dalšímu studiu ale také pro vysoce společensky uplatnitelnou profesi.

  • Gymnázium a Střední odborná škola Hostinné
  • Horská 309, 543 71 Hostinné
  • tel.: 499 441 442
  • e-mail: info@gymhost.cz

Diskuze