preview

Hořické gymnázium

Video

Informace o škole

  • Hořické gymnázium je soukromá střední škola. Nabízí čtyřleté studium pro žáky z devátých tříd. Koncipujeme ji jako všeobecné gymnázium s širokou nabídkou volitelných a nepovinných předmětů jak přírodovědných, tak humanitních.
  • Díky nižšímu počtu žáků je možné více individualizovat a diferencovat výchovně-vzdělávací proces podle potřeb jednotlivých žáků a do vyučování se také lépe začlení žáci se specifickými poruchami učení.
  • Škola navázala spolupráci s univerzitami, dalšími školami ve městě, školami podobného zaměření z celé ČR a školami v zahraničí, kulturními institucemi, neziskovými organizacemi, sociálními ústavy, podnikatelskými subjekty aj.
  • Zřizovatelem školské právnické osoby Hořické gymnázium jsou fyzické osoby, dlouholetí gymnaziální pedagogové: Mgr. Eva Slámová, Mgr. Jiří Slezák, Mgr. Šárka Šandová, Mgr. Sylva Zajícová.
Obor vzdělání:79-41-K/41 Gymnázium

 

Hodnoty školy

  • Škola umožňuje žákům zaměřit se více na průběh výchovně-vzdělávacího procesu, ne pouze na jeho výsledek.
  • Výchova a vzdělání se realizuje ve vzájemném vztahu mezi učitelem a žákem, oba se od sebe učí, respektují své osobní názory a cesty k jejich realizaci.
  • Výuka je založena především na aktivitě žáků, učitel je jejich zkušenějším průvodcem.
  • Žák přijímá svou osobní odpovědnost za to, že se do realizovaného vzdělávacího systému zapojí. Učí se rozhodovat o sobě samém a učí se přijímat následky svého jednání.
  • Výchova a vzdělávání se provádějí v každodenním životě také příkladem, prostředím, činnostmi, lidmi, s kterými se potkáváme, vlastními zkušenostmi a jejich vyhodnocením.

 

Na utváření školy se kromě pedagogů podílejí také žáci, rodiče a zájemci z veřejnosti.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymhorice.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dZ_U3x3VhCw
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze