Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.

Popis

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o. je čtyřleté všeobecné gymnázium se zaměřením na humanitní obory a jazyky. V každém ročníku máme otevřeny dvě třídy. Zaměřujeme se na rozvoj sociálních kompetencí našich studentů. Pracujeme s individualitou každého studenta, rozvíjíme jejich talent.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.mojmirak.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/mojmirak/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Profil absolventa

Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí je připraven pro studium na vysokých školách. Během studia získá velmi dobrý všeobecný přehled ve všech vědních oborech. Absolvent Gymnázia Mojmírovo náměstí ovládá aktivně dva cizí jazyky, osvojí si dobrý standard přírodovědných disciplín, zejména s důrazem na pochopení interdisciplinárních vztahů a gnoseologických postupů jednotlivých věd. Dokáže samostatně vyhledávat a zpracovávat informace z odborné literatury, je schopen funkčně využívat fondů knihoven. K těmto účelům také uživatelsky zvládne výpočetní techniku. Samozřejmou součástí úrovně absolventa je široký kulturní rozhled, zejména v literatuře, získaný jak v rámci výuky, tak především díky samostatným kulturním zájmům. Ve svých morálních postojích vychází absolvent ze zásad humanity, demokratizmu, úcty k osobnosti i k názorům partnera v dialogu. Akceptuje etické zásady založené na vlastenectví, hrdosti na národní historii i úctě ke světové kultuře. Za přirozenou součást mravnosti považuje rovněž osobně zodpovědné ekologické postoje. Za nezbytnou součást svého životního stylu považuje vyváženou péči o vlastní tělesnou zdatnost.

Diskuze