preview

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.

Popis

BMA je více než škola, je to rodina.

Z toho důvodu se pevně držíme křesťanských hodnot FAMILY (rodiny), CREATIVITY (tvořivosti) a EXCELLENCE (kvality), které jsou středem našeho přístupu ke vzdělávání.

 •  
  •  
  •  
   • FAMILY
   • Věříme, že vztahy jsou klíčové a mají na vzdělávání vliv. Proto vytváříme prostředí školy, kde chceme být něco jako BMA „rodinou“. Kvalitní klima školy není samovolný, ale záměrný proces, na kterém tým učitelů pracuje.
 •  
  •  
  •  
   • CREATIVITY
   • Věříme, že kreativita je lidským bytostem vlastní a chceme ji jako učitelé využívat i podněcovat u studentů. Škola by neměla být pouze místem předávání faktů, ale také objevování nových cest a přístupů k řešení problémů.
 •  
  •  
  •  
   • EXCELLENCE
   • Věříme, že dobrý učitel je základním předpokladem kvality školy. Každému studentovi chceme přispět k jeho vzdělanostnímu a osobnostnímu rozvoji, vytvářet tzv. přidanou hodnotu. Kvalita musí být v konkrétních aspektech měřitelná.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gymnaziumbma.edupage.org/
Facebook: https://www.facebook.com/beskydymountain…my/
Instagram: https://www.instagram.com/beskydymountai…my/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Vize a poslání

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.
-Nelson Mandela

Náš sen
Gymnázium Beskydy Mountain Academy je více než jen škola, je to rodina, která sní o tom, že studenti a absolventi budou pozitivně proměňovat společnost. Z toho důvodu se pevně držíme křesťanských hodnot rodiny, tvořivosti a kvality, které jsou středem našeho přístupu ke vzdělávání. Velkou prioritou jsou pro nás dobré vztahy a individuální přístup ke každému studentovi. Proto se všichni, zaměstnanci i studenti, těšíme na každodenní setkání ve škole.

Proč jsme křesťanská škola?
Být křesťanskou školou neznamená, že musíte být věřící, abyste u nás mohli studovat. Ve skutečnosti většina studentů a mnoho zaměstnanců nesdílí křesťanskou víru, my všichni však bereme vážně křesťanské hodnoty. Pravidelně čteme Bibli a vedeme diskuze na témata s ní spojená, protože tato kniha je základem západní civilizace. Usilujeme o to, aby biblické hodnoty lásky, vlídnosti a vzájemného respektu tvořily rytmus našeho školního života. Vyzýváme studenty, aby hledali stejnou lidskou hodnotu v každém člověku a aby se pokoušeli určit si vlastní hodnoty při formování svých jednotlivých životních cest.

Kvalitní gymnazijní vzdělání
Vzdělávání znamená kontinuální přípravu na život a gymnázium poskytuje specifickou přípravu na studium vysoké školy. Náš studijní plán sleduje všeobecný základ klasického gymnazijního vzdělávání a připravuje studenty na soutěž o místa na univerzitách v podobě přijímacích zkoušek. Naši absolventi byli přijati na nejrůznější typy vysokých škol v Česku i v zahraničí a studují velkou škálu oborů od překladatelství po medicínu.

Vyšší znalost angličtiny
Plynulost v angličtině není jen možnost, je to dovednost nezbytná pro úspěch v dnešním akademickém a obchodním světě. Naše strategie zachází až za učebnice. Se čtyřmi učiteli angličtiny původem ze Spojených států, pravidelnými návštěvami dalších rodilých mluvčích a stipendiem umožňujícím cesty do Anglie a Ameriky se naši studenti umisťují na předních příčkách při hodnocení výsledků maturit z angličtiny v kraji.

Motivující prostředí
Zdravé vztahy jsou klíčem k úspěšnému prostředí pro vzdělávání. Když jednáme s druhými laskavě a s úctou, budujeme základ, na kterém se můžeme přemístit od prostého shromažďování informací ke kooperativnímu zkoumání a kritickému myšlení. Učíme se společně a zároveň společně budujeme naši školní rodinu.

Rozvoj charakteru
Svět potřebuje motivované a charakterní lidi, kteří v něm budou působit změny. Na BMA často diskutujeme o etice a lidské hodnotě a vyzýváme studenty k následování vyšších norem účasti a empatie. Pomáháme studentům získat schopnosti potřebné k působení změn a nalezení jejich osobní hodnoty skrze projekty adresované místní komunitě. Organizujeme také charitativní výjezdy na místa, jako jsou například Indie nebo Nepál.

Diskuze