Gymnázium J. G. Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba

Video

Školský komplex se nachází na Mendlově náměstí 1/3, 4 v Brně a nabízí:

  1. Gymnázium J. G. Mendela – všeobecné gymnaziální studium s důrazem na přírodovědné předměty je vhodné nejen pro přípravu ke studiu na vysokých školách technického, přírodovědného nebo medicínského zaměření, ale široké spektrum volitelných předmětů umožňuje i orientaci na studium humanitních oborů.
  2. I. Německé zemské gymnasium – přichází s nadstandardní nabídkou všeobecného gymnaziálního studia s rozšířenou výukou anglického a německého jazyka. Týdenní dotace pro výuku každého z obou jazyků je 3—8 hodin, což výrazně převyšuje počty hodin výuky cizích jazyků na běžných gymnáziích.
  3. Střední pedagogickou školu – její absolventi mohou najít uplatnění nejen v mateřských školách, ale i jako vychovatelky (vychovatelé) v řadě dalších zařízení.
  4. Anglickou základní školu – je přátelským průvodcem dětí při jejich prvních krůčcích do světa vzdělávání. K jejím přednostem patří nejen nadstandardní materiální vybavení, ale zejména nízké počty dětí ve třídách, vlídné prostředí a individuální přístup k žákům. Výuka probíhá z velké části v anglickém jazyce (využíváme metodu CLIL, tedy Integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka). Od školního roku 2019/2020 nabízíme i první třídu s bilingvní metodou výuky. Přijímáme i děti cizinců, které ještě nemluví dost dobře česky, a děti z Mateřské školy Fantazie.
  5. Základní uměleckou školu – vyučuje hru na hudební nástroj, zpěv, dramatickou výchovu, taneční výchovu a další obory. Výuka probíhá jednak přímo v budově na Mendlově náměstí, jednak v učebnách na Ježkově ulici (Brno-Lesná).
  6. Mateřskou školu Fantazie – školku pro nejmenší, která se nachází v brněnské čtvrti Žabovřesky na Voroněžské ulici.

Více zde: 

https://www.skolskykomplex.cz/o-nas/

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.skolskykomplex.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QfhreEmVezA&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.skolskykomplex.cz%2F&feature=emb_imp_woyt
Zaměření školy: Gymnázium, Obecné zaměření, Střední odborná škola
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

1. Německé zemské gymnasium

Střední pedagogická škola

Diskuze