preview

Sunny Canadian International School - Základní škola a Gymnázium, s.r.o.

Popis

Vize

Sunny Canadian International School chce podněcovat všechny své žáky k tomu, aby byli otevření vůči inspirativním podnětům, a vychovat z nich zodpovědné občany na vysoké mravní úrovni, kteří dosahují úspěchů ve vzdělání a seberealizaci také díky své jazykové vybavenosti.

 

Mise - poslání

Sunny Canadian International School inspiruje každého studenta, aby se kvalitně zapojil do procesů ve škole a rozvíjel mimo jiné i ty své schopnosti a dovednosti, díky kterým se zapojí do života společnosti, a zároveň bude žít v souladu s životním prostředím a chránit ho.

 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.sunnycanadian.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Čtyřleté všeobecné gymnázium

Podrobné informace o škole

Sunny Canadian International School je jedinečný projekt v České republice, nabízející česko-anglický vzdělávací program, umožňující vzdělávání od předškolního věku až po maturitu – a to vše pod jednou střechou. Všechny tři stupně, mateřská škola, základní škola a čtyřleté gymnázium, jsou dvojjazyčné instituce – vzdělávání probíhá SOUBĚŽNĚ V ČESKÉM A ANGLICKÉM JAZYCE, přičemž zastoupení obou jazyků ve výuce je rovnocenné. Škola je pod záštitou Kanadské obchodní komory, jejímž je členem. Od roku 2008 probíhá aktivní spolupráce mezi Sunny Canadian International School a kanadskou ambasádou.

Vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol jsou koncipovány tak, aby na sebe navazovaly a absolventům SCIS poskytly ucelené všeobecné gymnaziální vzdělávání. Součástí školních vzdělávacích programů je vzájemná spolupráce se školami z celého světa. Moderní vyučovací strategie a outdoorové aktivity významným způsobem pomáhají vyučujícím objevovat a rozvíjet nadání našich žáků.

Mezi ostatními vzdělávacími institucemi vynikáme širokou nabídkou mimoškolních aktivit a výraznou podporou pozitivního a přátelského klimatu školy.

 

Historie Sunny Canadian International School

Sunny Canadian School je zapsána do školského rejstříku k 1. 9. 2006. Existenci základní školy předcházel, počínaje rokem 2002, provoz předškolního zařízení zaměřeného na výchovu a vzdělávání dětí v anglickém jazyce. Původním sídlem Sunny Canadian School je Hlubočinka 816, obec Kamenice. Od roku 2010 sídlí škola v nové budově na adrese Straková 252, Jesenice – Osnice. Od tohoto roku se k provozu mateřské a základní školy přidává také Sportovní akademie a Party agentura. Dlouhodobý strategický plán rozvoje Sunny Canadian School byl završen zřízením čtyřletého gymnázia. V roce 2014 škola změnila svůj název na Sunny Canadian International School a stala se členem mezinárodní sítě Cambridgeských škol CIE, s právem vzdělávat své žáky ve vybraných předmětech podle mezinárodního cambridgeského kurikula  a připravovat je na mezinárodně uznávané zkoušky IGCSE a Level A. 
1. září 2015 byl na současné adrese otevřen nový moderní komplex budov určený pro 2. stupeň ZŠ a gymnázium.

Diskuze