preview

Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

Video

Přírodní škola byla založena v roce 1993 jako alternativa k velkým státním gymnáziím. Naší hlavní filozofií je, aby škola byla plnohodnotným životem tady a teď, ne pouze přípravou na profesi v budoucnu, místem, kde každý najde své místo a může se realizovat bez ohledu na věk, talent, nebo zaměření. Důraz klademe na společenství, které společně žije, tvoří a je otevřené okolnímu světu.

Hodnoty, na kterých stojí naše škola

 • týmový duch
 • učení jako osobní rozvoj
 • překonávání sebe sama
 • samostatnost a zodpovědnost
 • aktivní pomoc ostatním
 • osobní příklad
 • empatie a úcta k druhým
 • poctivost a opravdovost
 • praktičnost
 • smysluplnost a přesah
 • souznění s přírodou

Mise – proč naše škola existuje?

Škola v našem pojetí je všestrannou přípravou i plnohodnotným životem.
Do všeho, co ve škole děláme, maximální měrou zapojujeme děti.

Jak se snažíme misi naplnit:

 • výchova a vzdělávání probíhají prostřednictvím společných činností a osobního příkladu - děti se nejvíce učí
  a vychovávají navzájem od sebe v přirozených (tj. věkově smíšených) skupinách
 • společné vytváříme pravidla a snažíme se o jejich důsledné dodržování (řád všedního dne)
 • děti by měly cítit, že jsou přijímány, že se jim osobně věnujeme a máme je rádi
 • máme  promyšlený systém  studentské samosprávy, která se významně podílí na rozvoji,
  organizaci a hodnocení naší školy
 • vše co děláme, by mělo být smysluplné a užitečné i pro naše okolí
 • mezioborové vzdělávání

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.prirodniskola.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/prirodniskola/
Instagram: https://www.instagram.com/prirodni.skola/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=dLFWSUPKHu0
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze