preview

Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Video

Slezské gymnázium je školou, která nabízí čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškou. Dlouhodobě se snaží vnášet do gymnaziálního typu vzdělávání řadu praktických aktivit založených na badatelském přístupu a tím připravovat své absolventy na budoucí povolání i skutečný život. Tomu přispívá pestrý rejstřík volitelných předmětů a mimoškolních aktivit, které se věnují ekologii, sociální práci, sportu, umění i jazykové přípravě. Škola má díky tomu pevnou pozici a pozitivní pověst v Opavě a blízkém okolí.

Slezské gymnázium je univerzitním gymnáziem Slezské univerzity v Opavě, fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a je také nepřetržitě od roku 2016 aktivní v programu Erasmus+, který umožňuje vzdělávací stáže v zahraničí a výměnné pobyty žáků i učitelů. Gymnázium je držitelem titulu Ekoškola. Prioritou školy je individuální přístup ke vzdělávání, rodinná atmosféra a aprobovaný pedagogický sbor. Metodicky je důraz kladen na formativní hodnocení, týmovou práci a mentorský přístup.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.sgopava.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/slezgymopava
Instagram: https://www.instagram.com/sgopava/
Youtube: https://www.youtube.com/user/televizesgo
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium 4leté

Podrobné informace o škole

Slezské gymnázium je univerzitním gymnáziem Slezské univerzity v Opavě, fakultní školou Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a je také nepřetržitě od roku 2016 aktivní v programu Erasmus+, který umožňuje vzdělávací stáže v zahraničí a výměnné pobyty žáků i učitelů. Gymnázium je držitelem titulu Ekoškola. Prioritou školy je individuální přístup ke vzdělávání, rodinná atmosféra a aprobovaný pedagogický sbor. Metodicky je důraz kladen na formativní hodnocení, týmovou práci a mentorský přístup.

Diskuze