preview

První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.

Popis

Cílem 1SJG je připravovat studenty k plnohodnotnému uplatnění v životě. Absolventi úspěšně pokračují ve studiu na vysokých školách. Získaná úroveň cizího jazyka (hlavně anglického) jim umožňuje studovat nejen v České republice ale i v zahraničí. Škola vytváří prostor pro možnost vlastní orientace studentů na předměty dle jejich volby vysoké školy. Studenti si od sexty vybírají studijní zaměření: humanitní, přírodovědné nebo ICT.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://psjg.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/psjg.cz
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

Podrobné informace o škole

Hlavní povinný cizí jazykanglický jazyk
Druhý povinně volitelný cizí jazykvýběr z německého, španělského, francouzského nebo ruského jazyka
Nepovinné jazykyvýběr z německého, francouzského, ruského, španělského, italského, japonského, arabského, čínského, latinského a znakového jazyka
Critical Thinking
 
posílená výuka anglického jazyka
Semináře z předmětů dle zaměření
 
posílená výuka matematiky, fyziky, chemie, biologie, základů společenských věd, dějepisu, zeměpisu

Všichni studenti  odcházejí ze školy s plně osvojenou znalostí anglického jazyka (v psané i mluvené podobě) doloženou certifikátem společnosti Cambridge Center úrovně B2, C1, C2 (na úrovni C1 a C2 končí 50 % studentů), ze kterého povinně absolvují maturitní zkoušku. Již pátým rokem dosáhlo 99% studentů u maturitní zkoušky z anglického jazyka hodnocení výborně.

Studenti absolvující mezinárodní zkoušku z angličtiny na úrovni C2, C1 nebo B2 zkoušku neplatí,  je hrazena v rámci školného. Těm studentům, kteří dosáhli  při první zkoušce nižší úrovně než C2, hradí škola další úspěšně složenou zkoušku vyšší úrovně.

Dle osobní volby absolvují studenti mezinárodní zkoušky z dalších cizích jazyků: německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk. I tato mezinárodní zkouška je školou hrazena.

1SJG pravidelně dosahuje vynikajících výsledků u státních maturit, již po mnoho let se dle Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) umísťuje mezi nejlepšími školami v republice.

Škola pružně reaguje na současné trendy ve vzdělávání. Nejlepším studentům umožňuje zpracovávat projekty na vědeckých pracovištích (např., Univerzita Hradec Králové, Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy Hradec Králové, Technická univerzita Liberec, Univerzita Pardubice, VŠ zapojené do Projektu Akademie věd ČR Otevřená věda). S těmito projekty se studenti každoročně umísťují ve Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v různých oborech mezi nejlepšími v republice.

Od roku 2016 je 1SJG členem České sítě přidružených škol UNESCO. Od roku 2020 patří 1SJG mezi školy spolupracující s Mensou ČR.

  • První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r.o.
  • Brandlova 875/15, 500 03 Hradec Králové
  • tel.: +420 495 543 141
  • e-mail: info@psjg.cz
  • https://psjg.cz/

Diskuze