preview

Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary

  • Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Popis

Škola byla založena v roce 1965 jako STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA. V roce 1994 byla rozšířena o novou součást - GYMNÁZIUM. Od roku 2001 je zřizovatelem školy Karlovarský kraj. Od školního roku 2005/2006 je součástí školy VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA. Ve škole je celkem 23 univerzálních učeben a řada speciálních učeben (učebny jazyků, hudební výchovy, výtvarné výchovy aj.), disponuje také dvěma učebnami výpočetní a didaktické techniky s kvalitním vybavením.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Střední pedagogická škola, Gymnázium, Pedagogika
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium (zaměření TV) 79-41-K/41

Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

Sociální činnost 75-41-M/01

Pedagogické lyceum 78-42-M/03

Podrobné informace o škole

Žáci mají dostatek příležitostí využívat možností internetu. Je kladen velký důraz na rozvoj individuálního talentu žáků.

  • Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary
  • Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Diskuze