preview

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Popis

Stojanovo gymnázium, Velehrad (SGV) je čtyřleté všeobecné gymnázium, které sídlí v nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostorách bývalého cisterciáckého kláštera. Veškerá výuka tak probíhá v krásných historických interiérech.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://sgv.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/pontosgv
Instagram: https://www.instagram.com/ponto_svc/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium 79-41-K/41

Podrobné informace o škole

Stojanovo gymnázium, Velehrad (SGV) je čtyřleté všeobecné gymnázium, které sídlí v nově zrekonstruovaných a moderně vybavených prostorách bývalého cisterciáckého kláštera. Veškerá výuka tak probíhá v krásných historických interiérech.

Škola se zaměřuje na celistvý rozvoj žáků. Klade důraz jak na kvalitní vzdělávání založené na křesťanských základech, tak na osobnostní a duchovní růst. Svým žákům poskytujeme vynikající úroveň přírodovědného i humanitního vzdělání, rozšířenou výuku čtyř světových jazyků a bohatou nabídku školních i mimoškolních aktivit. Zaměřujeme se také na soustavné kariérní poradenství. Zajišťujeme tak výbornou přípravu pro studium na všech typech vysokých škol.

Škola disponuje osmi kmenovými třídami, odbornými laboratořemi pro výuku přírodovědných předmětů (chemie, biologie, fyziky), učebnami pro výuku estetických výchov (hudební a výtvarné), šesti jazykovými učebnami a dvěma učebnami pro výuku informatiky. Všechny třídy jsou vybaveny moderní multimediální technikou. Součástí školy je i tělocvična, nová studentská kaple, relaxační místnost – školní klub, knihovna a dobře vybavená posilovna. Pro besedy a slavnostní akce slouží také Slovanský sál, nově restaurovaný Zimní sál, případně rozlehlý barokní sklep. Žáci mohou k relaxaci využívat také barokní zahradu, jež přiléhá k budově školy.

SGV je „církevní“ školou. Je otevřeno všem žákům, věřícím i nevěřícím, kteří jsou schopni vnímat duchovní rozměr školy. Součástí školního výukového plánu je i náboženská výchova jako jeden z povinných předmětů. Žáky po celou dobu studia doprovází kněz – školní kaplan.

Do vzdělávání je začleněn také Projekt osobnostního rozvoje (POR), který napomáhá mladým lidem na cestě k sebepoznání, správnému stanovení životních hodnot a nalezení místa v dnešní společnosti. Projekt osobnostního rozvoje se skládá z několika částí. V prvním ročníku studenti absolvují seznamovací pobyt, kurz efektivního učení a kurz osobnostního rozvoje. Ve druhém až čtvrtém ročníku studenti v kurzech osobnostního rozvoje pokračují a dále se rozvíjejí. Součástí POR jsou i sportovní kurzy jako cyklistika, lyžování, turistika a vodácký kurz. Do projektu je začleněna také soustavná práce třídy s třídním učitelem.

Součástí školy je i Domov mládeže, který je k dispozici především žákům z větší vzdálenosti. Cena za ubytování je 1200 Kč měsíčně.

Při SGV funguje také PONTO – Středisko pro volný čas, které nabízí mnoho vzdělávacích, sportovních i kulturních aktivit – žáci se mohou realizovat např. v pěveckém sboru, cimbálové muzice, v horolezeckém kroužku, kroužku historického šermu, účastnit se outdoorových expedic apod. Od roku 2016 působí na SGV také ZUŠ Uherské Hradiště.

Stojanovo gymnázium má svou jedinečnou atmosféru. Jsme škola, kde se všichni společně snaží vytvořit bezpečné rodinné prostředí.

Diskuze