Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

Popis

Škola se nachází nad městem u lesa v klidné části zhruba 1,5 km od centra. Je dostupná městskou hromadnou dopravou.

Ve škole studuje celkem 32 tříd. Z toho 16 je v osmiletém cyklu všeobecného vzděláváni, vždy dvě v ročníku. V každém ročníku čtyřletého studia jsou čtyři třídy všeobecného vzdělávání.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymzl.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano

Podrobné informace o škole

Škola se nachází celkem v sedmi samostatných pavilonech, které jsou spojeny krčky. Škola je plně bezbariérová. Každý žák má k dispozici v centrální šatně vlastní zamykatelnou skříňku.
Ve škole je celkem 55 tříd, z toho je 15 jazykových učeben, 19 odborných učeben, 4 laboratoře, 3 počítačové učebny. K dispozici mají žáci celkem tři tělocvičny a venkovní hřiště s umělou trávou pro všechny míčové hry. Pro výuku tělesné výuky se využívá blízký les.
Škola má vlastní školní jídelnu. Denně se připravují 3 jídla, z nichž jedno je vždy salát.

Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť, nabízí v současné době čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou.

V prvních dvou letech je zaměření výuky všeobecné. Od třetího ročníku čtyřletého studia a septimy osmiletého studia si studenti postupně vybírají skupiny volitelných předmětů podle vlastních zájmů a potřeb. Volba volitelných předmětů úzce souvisí s volbou volitelných maturitních předmětů a s výběrem oboru studia na vysoké škole. Kromě volitelných předmětů, které rozšiřují výuku povinných předmětů učebního plánu o nadstandardní učivo, patří mezi nabízené volitelné předměty také programování, počítačová grafika, ekonomika, deskriptivní geometrie, latina.

Nabídku volitelných předmětů lze každoročně podle zájmu studentů aktualizovat a rozšiřovat.
Studenti, kteří mají zájem své znalosti ještě dále rozvíjet, si vybírají ze široké nabídky nepovinných předmětů a zájmových útvarů (cizí jazyk, sborový zpěv, základy administrativy, tvůrčí psaní, jazyková kultura a rétorika, Global Classroom, debatní klub, přírodovědný klub, archeologie, útvary sportovních činností).

Tento výběrový způsob výuky je poměrně náročný jak z hlediska personálního obsazení vyučujícími s vysokou odbornou a metodickou úrovní, tak i z hlediska podmínek výuky.
Na naší škole studuje každoročně asi 900 studentů a vyučuje přibližně 70 pedagogů.
Škola pro své potřeby využívá téměř 60 učeben, z nichž více než polovina je odborných. Tyto učebny jsou vybaveny nejmodernější didaktickou technikou.

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť se dostalo do povědomí studentů i veřejnosti také díky velmi kvalitní výuce cizích jazyků, která zajišťuje návaznost na výuku cizích jazyků na základní škole v různých úrovních pokročilosti. Studenti mohou své znalosti cizího jazyka zúročit při účasti v několika mezinárodních projektech, do kterých se naše škola zapojuje.  Zájemci o výuku německého jazyka se mohou zúčastnit projektu Německý jazykový diplom a složit zkoušku Deutsche sprach diplom. Studenti francouzského jazyka mají možnost skládat zkoušku DELF.

Díky partnerským vztahům se zahraničními městy a školami máme možnost každý rok spolupracovat se zahraničními lektory, kteří vyučují společně s našimi pedagogy.

Důležitou roli při výchově studentů hraje i využívání jejich volného času. Proto jim naše škola nabízí možnost navštěvovat počítačovou učebnu s připojením na Internet, studovnu a knihovnu s více než 10000 svazky knih, výtvarnou učebnu s keramickou pecí, vybavenou tělocvičnu a školní hřiště.

Vzdělávací a výchovný systém našeho gymnázia vytváří pro studenty optimální podmínky nejen pro úspěšné vykonání maturitní zkoušky, ale také pro přijetí ke studiu mnoha oborů na vysokých školách. Průměrná úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy a vyšší odborné školy je v posledních třech letech více než 90%.

Diskuze