preview

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310

Popis

Otevírané obory:
osmileté studium          kód: 79-41-K/81
čtyřleté studium           kód: 79-41-K/41

Naše gymnázium má velmi dlouhou tradici - bylo založeno v roce 1658 piaristy

U nás studují i žáci s vývojovými poruchami učení /dysgrafici, dysortografové, dyslektici apod./. Při dobré spolupráci s rodiči jsou schopni dosahovat velmi pěkných výsledků.

Na celé škole máme rozvedenou strukturovanou síť. Na chodbách máme volně přístupné počítače na Internet.

Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a srbochorvatštinu, pořádáme jazykové výměnné pobyty s Německem, Novým Sadem v Srbsku. Máme vybavenou jazykovou laboratoř.

Máme skvěle vybavené biologické sbírky s exponáty již od roku 1892 /kel narvala, kostice velryby, stoličky mamuta, vycpaninu ptakopyska či luskouna atd./ V biologii používáme kvalitní mikroskopy; jeden je napojen na videokameru, která obraz přenáší přímo do barevného televizoru.

Pyšníme se výtvarným ateliérem s tiskařským lisem a keramickou dílnou.

V budově nechybí ani posilovna pro udržování kondice a pevného zdraví.

Pořádáme mnoho exkurzí po České republice, lyžařské výcvikové kurzy, letní tělovýchovný kurz a školu v přírodě pro primány.

Zúčastňujeme se mnoha soutěží ve všech dostupných oborech; často s vynikajícími výsledky. Naši studenti obsazují první místa a postupují do nejvyšších kol.

Pro nadané a hlavně nadšené studenty, v oblastech biologie, chemie a fyziky, jsou každý pátek pořádány "páteční" laboratoře. ( www.laborky.cz , www.zkoumalek.cz,  www.biochliv.cz )

Naši studenti mají založenou "studentskou radu" která pořádá svoje akce, spolupracuje s vedením školy i s pedagogy.

Máme aulu pro 145 studentů s datovým projektorem.

  • Postavili jsme si tropické školní motýlárium.
     
  • Chováme hada, chameleony a další "zvířátka"...
     
  • Na škole funguje kroužek tvůrčího psaní.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymnaziumslany.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze