preview

Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

  • T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí
  • Tel.: 465 568 511

Popis

Gymnázium poskytuje svým studentům střední vzdělání s maturitní zkouškou, které je především přípravou ke studiu na vysokých školách. Výběrem volitelných seminářů v posledních dvou letech studia se studenti výrazně profilují a připravují se tak k přijetí na vysokou školu příslušného zaměření. Naši studenti mají 100% úspěšnost při přijímání na vysoké školy.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Všeobecné studium

Dny otevřených dveří

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A OSLAVY 70 LET GYMNÁZIA

25. 11. až 27. 11. 2016

Přijímací řízení

Škola je zapojena do pilotního ověřování organizace přijímacích zkoušek MŠMT.

Přihlášky: termín odevzdání 15. 3.

Přijímací kritéria: výsledek přijímací zkoušky, prospěch na ZŠ, další aktivity

Podrobná kritéria pro přijímací řízení na www.gymuo.cz. Nezbytnou podmínkou přijetí je získání minimálního součtu bodů z obou testů. Do obou oborů plánujeme přijmout po 30 uchazečích. Organizujeme přijímačky nanečisto a přípravné kurzy k přijímacímu řízení.

Podrobné informace o škole

Potřebujete umět efektivně komunikovat nejen česky, ale i v cizích jazycích?

Rádi byste uměli profesionálně prezentovat výsledky své práce?

Chcete umět zpracovávat velké množství informací?

Máte chuť dozvídat se stále něco nového?

Nebojíte se učit a dělat něco navíc?

Potřebujete se dobře připravit ke studiu na kterékoli univerzitě?

PAK JE TU NAŠE ŠKOLA PRO VÁS

 

Š-ŤASTNÁ (Vytváříme bezpečné prostředí založené na prevenci šikany a eliminaci patologických jevů.)

K-RÁSNÁ (Secesní budova povznáší ducha a pozitivně ovlivňuje studijní atmosféru.)

O-SOBNÍ (Dbáme na osobní přístup a všestranný rozvoj žáků.)

L-UKRATIVNÍ (Usilujeme o to, aby naši studenti byli připraveni na úspěšné zvládnutí VŠ.)

A-TRAKTIVNÍ (Učíme zajímavě, využíváme různé metody a formy práce.)

 

ŠKOLA V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Nástup na novou školu je plný změn, proto se v myslích studentů i jejich rodičů rojí mnoho otázek. Zde nabízíme odpovědi na ty nejčastější. Baví mě určitý obor a rád bych jej studoval na vysoké škole.

Můžu se i na všeobecném gymnáziu nějak specializovat? Ano, student se profiluje na konci 2. ročníku, kdy si volí 4 semináře z této nabídky: konverzace v cizím jazyce (anglická s rodilým mluvčím, francouzská, ruská, německá), semináře přírodních věd (matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky, chemie, informačních technologií) a semináře společenských věd (dějepisu, zeměpisu, společenských věd, světa umění). Tyto semináře slouží jednak jako příprava na maturitu, jednak jako příprava na studium na vysoké škole.

Jsem spíše technicky zaměřený. Má i pro mě gymnázium smysl? Uchazeč, který do budoucna míří na inženýrství, ať už strojní, stavební, chemické, či jiné, dostane na gymnáziu široký základ v matematice, ICT, fyzice i chemii. Navíc si může zvolit odpovídající semináře. Rozhodně se nemusí bát, že nebude pro studium techniky připraven.

Jaké jazyky můžu na gymnáziu studovat? Každý student se povinně učí angličtinu a k ní si volí ještě další cizí jazyk: němčinu, francouzštinu nebo ruštinu. Volitelně či nepovinně může ovšem studovat také italštinu, španělštinu nebo latinu.

Může student své jazykové dovednosti ověřit také v praxi? Zcela nepochybně. Právě z toho důvodu škola udržuje a rozvíjí tradici výměnných pobytů a zahraničních zájezdů, účastní se mezinárodních projektů. Doposud jsme se studenty navštívili Anglii, Francii, Německo, Švédsko, Dánsko, Rakousko, ale také třeba Rusko nebo Austrálii.

Není činnost na gymnáziu příliš sedavá? Co můžou studenti dělat pro svou fyzickou kondici? Škola se snaží studenty rozvíjet ve všech směrech, a tak podporuje a organizuje i nejrůznější sportovní akce. Pořádá proto kurzy v rámci výuky: adaptační (prima + první ročník), lyžařský (sekunda, kvinta, první ročník), turistický (kvarta), sportovní (sexta + druhý ročník), vodácký (septima + třetí ročník), dále se zapojujeme do různých meziškolních sportovních soutěží a nabízíme sportovní kroužky (basketbal, volejbal, fotbal, deskové hry, šachy). Sportovcům je k dispozici tělocvična, zrcadlový sálek, posilovna a venkovní hřiště a sportoviště.

Nabízí škola i nějaké další aktivity? Jistě, žáci mohou využít pestrou škálu kroužků a nepovinných předmětů. Patří mezi ně například italský jazyk, španělský jazyk, latina, dramatická výchova, sborový zpěv, elektrotechnický kroužek a výše zmíněné sportovní kroužky.

A co kultura? Ani umělecky založení studenti ve škole „nezakrní“, právě jim je určen pěvecký sbor Vox coloris, divadelní soubor Veselé zrcadlo a akce jako Oslavy Dne studentstva (divadelní představení), maturitní ples, Večer odměn a díků, výstavy výtvarných prací žáků, návštěvy divadel a filmových představení či besedy se spisovateli.

Co dalšího může gymnázium studentům nabídnout? Škola je aktivně zapojena do několika projektů, díky čemuž může čerpat evropské peníze na žákovské aktivity, technické vybavení i další vzdělávání pedagogů.

  • Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
  • T. G. Masaryka 106, 562 01 Ústí nad Orlicí
  • tel.: 465 568 511

Diskuze