preview

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183

Popis

Gymnázium v Milevsku zahájilo svoji činnost v září 1953. Každý rok se otevírá jedna třída studia 6letého a jedna 4letého. 

Nabízíme: ÚSV ukončené maturitou.  Vyučujeme ANJ, NEJ a RUJ. Všichni žáci studují dva cizí jazyky. Dotace hodin a široký výběr volitelných předmětů umožňují studentům velmi dobrou přípravu na všechny typy VŠ. Úspěšnost přijetí na VŠ se pohybuje okolo 90 %. (u víceletého studia je ještě o něco vyšší).  Pro nové studenty připravujeme adaptační kurz.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://gymnazium-milevsko.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Gymn%C3%A…095
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet studentů: 165

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Škola bránou do života

Gymnázium Prezenční studium kód: 79-41-K/41 Gymnázium (4leté)
Gymnázium Prezenční studium kód: 79-41-K/61 Gymnázium (6leté)

Přijímací řízení

Pro žáky letošních 9. tříd otevíráme obor: 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté denní studium) - přijato bude nanejvýš 30 žáků.

Pro žáky letošních 7. tříd otevíráme obor: 79-41-K/61 Gymnázium (šestileté  denní studium) - přijato bude nanejvýš 30 žáků.

 

 

Podrobné informace o škole

Gymnázium Milevsko je malá, ale stabilní škola s více než 60 let dlouhou tradicí. Nabízíme čtyřleté a šestileté studium. Výuka probíhá v moderně vybavených učebnách a laboratořích. Důraz klademe na výuku cizích jazyků, zvláště angličtiny a němčiny. Studenti mají možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, které ve spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek probíhají přímo na půdě naší školy. Dalšími vyučovanými jazyky jsou ruština a latina. Základním cílem výuky všech předmětů je systematická příprava studentů k úspěšnému složení maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek na vysokou školu.  Podle výsledků státních maturit v roce 2011 byla naše škola druhým nejlepším gymnáziem v Jihočeském kraji a třicátou nejlepší školou v republice. Nezanedbatelnou devizou naší školy je také individuální přístup ke studentům a přátelská atmosféra.

Diskuze