Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Popis

Aby bylo naplněno poslání školy, které spatřujeme v poskytování kvalitního všeobecného vzdělání s cílem připravit studenty na úspěšné absolvování přijímacích zkoušek na vysoké školy, považujeme za klíčový rozvoj těchto oblastí:

  • Personální – jde nám o udržení kvalitního pedagogického sboru, vytváření podmínek pro jeho další vzdělávání –
    s důrazem na vhodné metody a formy edukace, prostřednictvím evaluačních nástrojů chceme nastavit optimální motivační parametry pro zaměstnance školy.
  • Materiální – nnaším cílem je zdokonalovat vybavenost školy, abychom zajistili příjemné prostředí pro žáky i zaměstnance školy. Akcent je směrován k dalšímu rozšíření a modernizaci didaktické techniky.
  • Partnerství –  dlouhodobě spolupracujeme s Dětským domovem ve Strančicích, zapojujeme se do celé řady soutěží a aktivit.

To, zda žije motto Gymnázia Postupická „Škola lidských rozměrů“, nechť posuzují ti, kterých se týká bezprostředně – tedy sami žáci. Pracovníci školy se snaží udělat maximum pro jeho naplnění.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.postupicka.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze