preview

Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328

Popis

Jsme malá škola zaměřená na živé jazyky s certifikovanou výukou některých předmětů v cizím jazyce, individuálním přístupem, silnou divadelní tradicí a pestrou nabídkou školních i mimoškolních akcí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gshpb.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 60
Počet studentů: 219

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium

Brána k vysoké škole (šestiletý pro žáky ze 7. ročníků ZŠ) Prezenční studium
Živé jazyky (čtyřletý pro žáky z 9. ročníků ZŠ) Prezenční studium

Přijímací řízení

Čtyřletý obor

1. Přijímací řízení vychází z hodnocení práce na ZŠ.

2. Hlavním kritériem pro přijetí je pololetní vysvědčení z deváté třídy ZŠ, přihlížet se bude k účasti v soutěžích, pokud bude doložena diplomem nebo jeho kopií.

3. V prvním kole přijímacích zkoušek budou přijati všichni uchazeči, kteří se umístí do 30. místa.

4. Součástí přijímacího řízení bude i pilotáž státních přijímacích zloušek (jejich výsledek bude mít pouze informativní charakter).

5. Bodové hodnocení bude vyhlášeno v lednu.

Šestiletý obor

1. Přijímací řízení vychází z hodnocení práce na ZŠ a vstupního pohovoru.

2. Hlavním kritériem pro přijetí je pololetní vysvědčení ze sedmé třídy ZŠ, přihlížet se bude ke vstupnímu pohovoru.

3. V prvním kole přijímacích zkoušek budou přijati všichni uchazeči, kteří se umístí do 30. místa.

4. Součástí přijímacího řízení bude i pilotáž státních přijímacích zloušek (jejich výsledek bude mít pouze informativní charakter).

5. Bodové hodnocení bude vyhlášeno v lednu.

Diskuze