Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s.r.o.

Video

Gymnázium Pavla Křížkovského vzniklo v Brně v roce 1993. Ve své koncepci vychází z tradic klasického vzdělání, avšak díky výuce uměleckých oborů a předmětů s nimi spojených se stává školou nového, nekonvenčního typu. Gymnázium studentům nabízí čtyři umělecké profilace: hudební, výtvarnou, literárně-dramatickou nebo hudebně-dramatickou.

Spojení kvalitního všeobecného vzdělání gymnaziálního směru a uměleckých oborů je velmi přínosné, Pracovní trh příštího desetiletí bude od odborníků nejrůznějších profesí vyžadovat nejen dobré všeobecné vzdělání, ale také komunikační obratnost, tvořivost a schopnost nalézat nová řešení. Jsme přesvědčeni, že jsme nalezli recept, jak tyto dovednosti ve studentech probudit a rozvinout. Svědčí o tom vysoká úspěšnost našich maturantů při přijímání na vysoké školy a nakonec i úspěšnost u maturitních zkoušek.

Jsme malá škola a všichni učitelé zde znají všechny žáky. Na malé škole vznikají jiné vztahy, než na škole velké. Naši učitelé si zpravidla rychle všimnou, když studenta něco trápí a mají více času promluvit s ním. Nemusíte se bát posílat ráno děti do školy. Přijdou do kolektivu bez hrubosti, do kolektivu v němž potkají mnoho pedagogů a kamarádů, kteří je budou inspirovat a obohacovat.

Ti ze studentů, kteří se rozhodnou studovat umělecké obory u nás získají dobré základy – výtvarné, herecké, hudební. Naše škola je jednou velkou galerií prací mladých kreslířů a malířů. Do pozdních večerních hodin zní hudbou. Když se vypravíte večer do divadla, uvidíte na jevišti naše malé i mladé herce. Uvidíte tam i naše absolventy. S našimi dětskými herci se setkáte i na televizní obrazovce nebo v kině. A ještě jedna věc. Umělecké obory přinášejí svobodu volby a zodpovědnost svobody. Bude jen a jen na vašich dětech, jak vyjádří své pocity a myšlenky – v hudbě, obrazu nebo v básni. Učí se přemýšlet o sobě samých a současně vážit svá slova i postoje.

Nejsme však jednostranně uměleckou školou. Naše absolventy najdete na všech typech vysokých škol a mnozí z nich vzpomínají na to, jak jim umělecká průprava pomohla lépe komunikovat, lépe přesvědčovat a přesvědčivěji argumentovat. Získané prezentační dovednosti se hodí i vědci žádajícímu o grant, obchodníkovi formulujícímu obchodní sdělení, manažerovi motivujícím svůj pracovní kolektiv. A v neposlední řadě – hudba, obrázky, divadlo – to vše výrazně obohacuje soukromý život. Věřte, že je to hodně. V životě přicházejí chvíle, kdy to všichni potřebujeme. Vaše děti budou o to bohatší.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymum.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymum
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mgLYrtCn1fc&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.gymum.cz%2F&feature=emb_imp_woyt
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Výtvarný obor

Hudební obor

Divadelní obor

Podrobné informace o škole

„Vzdělanost je to, co si uchováme i ve chvíli, kdy naše paměť

zapomene všechna data a čísla, která jsme do ní vpravili.

Vzdělanost je více než informace.“

B. F. Skinner

Diskuze