preview

Gymnázium Oty Pavla, Praha 5, Loučanská 520

Popis

Na základě doporučení České školní inspekce a Školského úřadu Prahy 5 udělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR gymnáziu v Radotíně 1. února 2000 čestný název Gymnázium Oty Pavla. Dne 19. září 2000 byla ve škole za účasti rodiny Pavlových, Školského úřadu Prahy 5 a Městské části Praha-Radotín
slavnostně otevřena stálá expozice o životě a díle spisovatele a novináře Oty Pavla. V souvislosti s udělením čestného názvu bylo také vytvořeno logo školy. Motivem se stal trilobit, jako symbol související s geologickým profilem údolí Radotínského potoka.
 

 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gop.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymnotypavla/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Charakteristika vyučovaných oborů: 

Čtyřleté studium

se všeobecným zaměřením

Šestileté studium

všeobecné zaměření s rozšířenou výukou anglického jazyka

 

Charakteristika vyučovaných oborů

Všeobecné studium dává všeobecný základ humanitních, přírodovědných a technických věd, důraz je kladen na výuku cizích jazyků. Studenti s nejlepšími výsledky v cizích jazycích mají možnost zakončit studium jednou z mezinárodně platných zkoušek z anglického jazyka.

Studenti se zapojují do mnoha projektů, úzké styky udržujeme s British Council, Goethe-Insitut a Kulturním centrem Francouzského velvyslanectví v Praze. Naše škola plně podporuje rozvoj talentovaných studentů nejen v cizích jazycích, ale i v technických, přírodovědných a humanitních oborech.

Povinné a volitelné předměty

Ve všech třídách se povinně vyučuje angličtina, jako druhý cizí jazyk němčina nebo francouzština. Od druhého ročníku nabízíme studentům profilaci dle široké nabídky volitelných předmětů: latina, ruština, deskriptivní geometrie, programování, konverzace z jazyků (v angličtině rodilý mluvčí), semináře ze všech hlavních předmětů, dějiny umění, aplikace výpočetní techniky.

Diskuze