Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

Popis

Cílem výchovy a vzdělání na gymnáziu je příprava k vysokoškolskému studiu. Student získá široké všeobecné vzdělání, které se formou volitelných předmětů ve vyšších ročnících vyhraňuje v oblasti humanitních nebo přírodních věd. Předností absolventa gymnázia byla vždy vysoká adaptabilita. Absolvent zvládne minimálně dva světové jazyky a ovládne práci s výpočetní technikou.

Součástí studia jsou také kurzy, exkurze a výlety a soustředění. V sekundě osmiletého a v 1. ročníku čtyřletého cyklu lyžařský výcvikový kurz, v sextě osmiletého a v 2. ročníku čtyřletého cyklu letní sportovní kurz. Studenti tercie se účastní vlastivědné exkurze v trvání jednoho týdne, která je spojena s výcvikem na lodích. Téměř v každém ročníku je několik exkurzí, které doplňují studium. Ve třetím ročníku a v septimě se pořádá týdenní poznávací zájezd do některé evropské země.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gzastavka.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gzastavka
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze