preview

Gymnázium Tišnov, příspěvková organizace

Popis

V současné době je zřizovatelem školy JmKÚ, škola otevírá 1 třídu osmiletého studia a 2 třídy čtyřletého studia, snahy o nedůstojné spojení gymnázia v rámci redukce sítě středních škol s odborným učilištěm v Tišnově se pro odpor studentů i veřejnosti neuskutečnily. Život gymnázia byl vždycky těsně spjat s životem na dobrém společenském životě tišnovského regionu, ten se mu zas odměňoval materiálním zázemím.

 

Hlavní účel: všeobecně vzdělávací vnitřně diferencovaná škola, která připravuje i pro výkon některých činností ve správě, kultuře a v dalších oblastech. Činnost je upravena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy k němu, zejména vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, (dle Zřizovací listiny školy).  

Kapacita školy dle Rozhodnutí o zařazení do sítě

Počet žáků: 500
Počet žáků k 1.9.2021: 477, z toho 207 hochů, 270 dívek
Počet tříd: 16 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gym-tisnov.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymtisno/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Gymnázium Tišnov nabízí studium těchto oborů:

https://www.gym-tisnov.cz/studijni-obory

Diskuze