Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace

Popis

Vize školy

Kvalitní škola je taková, která dovede studentům předat nejen velké množství z nahromaděného vědění lidstva, ale rovněž hodnotový systém odpovídající duchu humanismu a demokracie. Mám na mysli budování vztahu mladého člověka ke společnosti, k rodičům, k vlasti, k domovu, k cizím národům, k autoritám i k outsiderům. A také k hodnotám jako je svoboda, tolerance či solidarita.

Škola musí být demokratická – musí připouštět výměnu názorů. Na druhou stranu musí přísně vyžadovat dodržování stanovených pravidel. Jinými slovy: studentům musí zajistit svobodu, která neomezuje ostatní. A také: svoboda bez cílů znamená ztrátu orientace a individualismus bez solidarity nemůže zakládat žádnou společnost.

Činnost studentů ve škole by měla být v co nejvyšší míře tvůrčí, aktivní, zajímavá. Na druhou stranu soudím, že do školy vždy budou patřit i činnosti opačné, jako je pamětné učení, pasivní přijímání informací či zkoušení žáků. Právě takové činnosti totiž často vedou k vytváření neopominutelných hodnot jako je např. smysl pro přesnost, smysl pro povinnost či odpovědnost k sobě samému i k druhým.

Gymnázium musí poskytovat studentům všeobecné vzdělání. Specializaci ponechejme vysokým školám. Studentům budeme nabízet pestrou škálu volitelných předmětů, ale vždy bude existovat široký základ, který musí zvládnout všichni.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymtce.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 140
Počet studentů: 798
Počet absolventů od roku založení: 7600
  • Gymnázium, Teplice, Čs. dobrovolců 11, příspěvková organizace
  • Československých dobrovolců 530/11, 41501 Teplice
  • tel.: 417 813 081
  • e-mail: info@gymtce.cz
  • https://www.gymtce.cz/

Diskuze