Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7, příspěvková organizace

Popis

Studenty připravujeme především pro studium na vysokých školách, kromě toho mohou v rámci nepovinného předmětu vykonat státní zkoušku v psaní na PC a ve spolupráci se státní jazykovou školou při Gymnáziu v Břeclavi je možno vykonat i státní zkoušku z jazyka anglického a německého. Naši učitelé připraví žáky k těmto státním zkouškám v rámci nepovinných předmětů a kroužků.

 

T.G.Masaryk pronesl:

"Vzdělání není pouhým nashromážděním jednotlivých vědomostí, jako těstem není mouka, voda, sůl, kvasnice atd. dohromady naházené."

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: http://www.gymhust.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gymhust/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Proč studovat v Hustopečích? GYMNÁZIUM T. G. MASARYKA HUSTOPEČE ŠKOLA S VÍCE NEŽ STOLETOU TRADICÍ

Studiem na Gymnáziu T. G. Masaryka Hustopeče získáš kvalitní všeobecné vzdělání a díky tomu úspěšně odmaturuješ. Zvýšíš tak svoje šance na získání zajímavé práce a perspektivu osobního růstu. Po maturitě můžeš studovat na vysoké škole nebo absolvovat vyšší odbornou školu − dosažená odbornost zlepší tvoje uplatnění na trhu práce. 

 

10 x ANO PRO STUDIUM NA GYMNÁZIU T. G. MASARYKA 

� tradice, dobré jméno školy 

� rodinné prostředí hustopečského gymnázia eliminuje výskyt patologických jevů (např. návykové látky, šikana)

� bezbariérová škola v centru města s rychlou a časově nenáročnou dostupností všemi dopravními prostředky - studiem v Hustopečích ušetříš čas a budeš mít prostor i na svoje zájmy a koníčky 

� moderní a kreativní výuka, úspěchy studentů v odborných soutěžích, podpora nadaných studentů 

� vysoká úspěšnost u maturitní zkoušky, 90 – 100% absolventů přijato na vysoké školy

� výuka cizích jazyků (AJ, NJ, FJ, RJ), příprava na jazykové certifikáty a státní jazykové zkoušky 

� mezinárodní projekty, výměnné jazykové pobyty, exkurze, výlety, projektové dny, sportovní kurzy, sportovní soutěže, školní ples a akademie 

� moderně vybavené počítačové, jazykové a odborné učebny 

� možnost ubytování v domově mládeže a stravování ve dvou školních jídelnách 

� státní škola, na které se neplatí školné PŘEJEME ŠTASTNOU VOLBU NOVÉ ŠKOLY!

Diskuze