Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824

Popis

Gymnázium Joachima Barranda Beroun je střední všeobecně vzdělávací škola se stoletou tradicí zřizovaná Středočeským krajem. Sídlí od roku 2003 v nově zrekonstruované budově v Talichově ulici v Berouně, od roku 2008 využívá ke stravování studentů novou výdejnu obědů. Škola má stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor a dostatečný počet uchazečů o studium.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.gymberoun.cz/
Instagram: https://www.instagram.com/gjb_beroun/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Připravuje své studenty především ke studiu na všech typech vysokých škol. Absolventům, kteří nebudou pokračovat ve studiu na VŠ, poskytuje dostatečný základ pro studium na vyšších odborných školách i pro vstup přímo do praxe. Škola vyučuje podle vlastních školních vzdělávacích programů. V osmiletém studijním oboru KKOV 79-41-K/81 podle ŠVP TRILOBIT, ve čtyřletém studijním oboru KKOV 79-41-K/41 podle ŠVP JOACHIM. Ve výuce jazyků nabízíme studium anglického, francouzského, německého, španělského a ruského jazyka. V osmiletém studijním cyklu se od primy vyučuje jeden cizí jazyk a v tercii si každý student zvolí další cizí jazyk. Své jazykové znalosti si každoročně studenti mohou ověřit v komunikaci se zahraničními přáteli při cestách na zajímavá místa Evropy.

Škola je vybavena audiovizuální, výpočetní technikou a bezdrátovou sítí. Studenti vyšších ročníků mají možnosti si vybrat volitelné předměty - konverzaci v cizím jazyce, informatiku a výpočetní techniku, semináře z humanitních i přírodovědných předmětů.

Škola se dlouhodobě účastní celoplošných testování společností Scio, Cermat a dalších,   provádí tedy nejen vlastní evaluaci, ale může se tak srovnávat i se studenty škol v regionu i ČR. Studenti gymnázia se pravidelně umísťují na předních místech regionálních i republikových soutěží a olympiád. V rámci tělesné výchovy se pravidelně pořádají zimní lyžařské a letní turisticko-vodácké kurzy.

Škola nabízí nejen všeobecné vzdělání, ale i příjemné prostředí a kamarádskou atmosféru. Přátelství uzavíraná na gymnáziu zůstávají na celý život.

Diskuze