preview

GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.

Video

Čtyřleté všeob. gymnázium v Praze 1 s pětadvacetiletou tradicí, zrekonstruovaná komorní škola v hist. centru Prahy, 8 kmenových tříd pro 20 - 26 studentů.Žákům 3. r. nabízíme vol. předměty dle výběru a zájmu, včetně rozšiřujících nep. seminářů,garantujeme malé jaz. skupiny s tradičně vysokou úrovní výuky AJ,organizujeme přípravu za zkoušky FCE a CAE.V rámci spolupráce se šk. psycholožkou zajištujeme osobní a kariérové poradenství.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gjp1.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Gymn%C3%A1zium-…26/
Instagram: https://www.instagram.com/gymjanapalacha1/
Instagram: https://cz.linkedin.com/company/gymn%C3%…-o/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCchFlodRPmXf-oOHuB5YEpw
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ano
Počet přijímaných do prvního ročníku: 46
Počet přihlášených: 130
Počet zapsaných: 46
Počet studentů: 170
Počet absolventů od roku založení: 1100

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium všeobecné

7941K41 Prezenční studium

Dny otevřených dveří

pravidelně pořádáme 3 termíny otevřených dveří - v listopadu, prosinci a lednu.

Termíny pro konkrétní rok najdete na webu www.gjp1.cz/studium

Podrobné informace o škole

Škola realizuje výuku dle nové koncepce, využívá inovativní a efektivní metody výuky, zakládá si na pozitivní atmosféře a vysoké úrovni angličtiny i dalších předmětů.

Škola disponuje moderně vybavenou učebnou informatiky a výpočetní techniky. Třídy jsou vybavené moderní interaktivní technikou, ve všech třídách a učebnách je umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Přírodovědné předměty, matematiku a český jazyk vyučujeme také na iPadech.


V učebním plánu je jako hlavní cizí jazyk povinný pro všechny žáky GJP jazyk anglický. V nabídce pro volbu druhého cizího jazyka je NJ, ŠJ a FJ. V případě zájmu si žák může od 3. ročníku rozšířit studium jazyků o další cizí jazyk. Třídy se na výuku jazyků dělí na skupiny podle úrovně znalostí. Nedílnou součástí studia AJ je konverzace vedená rodilým mluvčím. Gymnázium nabízí široký výběr volitelných předmětů (ve 3. a 4. ročníku). Žáci si tak sami dotvářejí svůj učební plán. Ve výběru volitelných předmětů jsou zastoupeny kromě standardních předmětů také ekologie, sem. politologie a mezinárodních vztahů, anglický seminář, latina, psychologie, filmový seminář, základy právního systému a informační technologie. Zvláštností je kombinovaná a vzájemně provázaná výuka výtvarné a hudební výchovy v rámci předmětu umění a kultura. Ve škole bylo zřízeno a úspěšně pracuje školní poradenské pracoviště vedené školním psychologem.

GJP vytváří predpoklady a šanci na studium na vysovkých školách dle zvolených priorit.

Studenti mají také možnost si vybrat z nabídky volnočasových a dalších studijních aktivit a nabýt mnoho dalších životních zkušeností, poznávat nová místa, cizí kultury a získat nová přátelství (pěvecký sbor GJP Voices, Klub mladého diváka, přírodovědné, cestovatelské a literární besedy, sportovní kroužek, fotbalový tým, lyžařské kurzy, adaptační kurz a školy v přírodě, charitativní projekty, účasti v národních a mezinárodních soutěžích a vzdělávacích projektech, ekologické pobyty v Čechách i v zahraničí)

  • GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s.r.o.
  • Pštrossova 13, 110 00 Praha
  • tel.: 222 240 927
  • e-mail: infog@jp1.cz
  • www.gjp1.cz

Diskuze