preview

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Popis

Nabízíme Školní vzdělávací program pro čtyřleté studium zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gymozart.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Gymn%C3%A1zium-…34/
Instagram: https://www.instagram.com/gymozart/?igsh…%3D
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 90
Počet studentů: 341

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Všeobecné gymnázium

Všeobecné gymnázium Prezenční studium

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se budou skládat z písemného testu z matematiky a z českého jazyka (administrace, zadání, vyhodnocení přes Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Podrobné informace o škole

Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku,využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům...

Diskuze