Gymnázium Christiana Dopplera

Popis

Gymnázium Christiana Dopplera nabízí čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletém studiu otvíráme vždy jednu třídu zaměřenou na matematiku s rozšířenou výukou fyziky a informatiky. Osmileté studium lze absolvovat buď ve třídě jazykové, nebo matematické. V jazykových třídách se navazuje na znalosti anglického jazyka ze základní školy, jako další jazyky jsou vyučovány jazyk německý, francouzský či ruský.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://gchd.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/gchdopplera
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet studentů: 550

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

79-41-K/41 "Per partes ad astra"

79-41-K/81 "Cizí jazyky - brána do světa"

79-41-K/81 "Myslím, tedy jsem"

Podrobné informace o škole

Charakteristika školy

Gymnázium Christiana Dopplera nabízí čtyřleté a osmileté studium zakončené maturitní zkouškou. Ve čtyřletém studiu otvíráme vždy jednu třídu zaměřenou na matematiku s rozšířenou výukou fyziky a informatiky. Osmileté studium lze absolvovat buď ve třídě jazykové, nebo matematické. V jazykových třídách se navazuje na znalosti anglického jazyka ze základní školy, jako další jazyky jsou vyučovány jazyk německý, francouzský či ruský. Gymnázium má od roku 2002 statut školy s Německým jazykovým diplomem (DSD II), od školního roku 2015/2016 navíc s DSD I. Kromě toho mohou studenti gymnázia skládat jazykové zkoušky i z anglického jazyka (FCE, CAE) a také z francouzského jazyka (DELF).

Všechny předměty vyučují plně aprobovaní učitelé. Naši žáci s úspěchem reprezentují školu na nejrůznějších soutěžích, olympiádách a turnajích. Pro žáky ZŠ připravují ti naši soutěže vlastní. Jedná se o Matematický PRoUD, Dopplerovu vlnu, Pražskou střelu a Dopplerův Mafin.

V předposledním a posledním ročníku se připravují žáci formou volitelných seminářů, jichž mají širokou nabídku, nejen na maturitní zkoušku, ale především na vysokoškolské studium.

Našim studentům nabízíme produkty od našich parterů (např. produkty Office 365). Studenti se také mohou zapsat do volitelných seminářů v průběhu celého studia (např. Školní pěvecký sbor).

Ve škole se nachází tělocvična, fit centrum, aula, biologicko-chemická laboratoř, fyzikální laboratoř a každá učebna je vybavena dataprojektorem. Dále škola disponuje pěti interaktivními tabulemi.

Gymnázium Christiana Dopplera je fakultní školou Přírodovědecké a Matematicko-fyzikální fakulty UK. Spolupracujeme však i s dalšími vysokými školami a institucemi, jako jsou AV ČR, ČVUT a PedF UK.

Klademe důraz na příjemné prostředí a kvalitní zázemí pro žáky i učitele.

Přijďte studovat k nám.

Diskuze