Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Popis

Studijní obory:

Gymnázium (zaměření všeobecné)

délka studia:

·       čtyřleté s ŠVP – od 1. 9. 2009 (79-41-K/41)

·       osmileté s ŠVP – od 1. 9. 2007 (79-41-K/81)

 

Charakteristika školy

·       Studium garantující úspěch u maturitních zkoušek.

·       Všeobecné vzdělání = nejvhodnější příprava na vysokoškolská studia.

·       Optimální náročnost studia, která podporuje osvojení dovednosti učit se a garantuje úspěchy v dalším studiu na prestižních vysokých školách.

·       Kvalitní jazyková příprava v několika jazycích (AJ, NJ, FJ, ŠJ).

·       Plně kvalifikovaný učitelský sbor.

·       Mimoškolní aktivity (adaptační kurzy, lyžařské kurzy, kurzy sportu a pobytu v přírodě, odborné exkurze, sportovní dny školy, soutěže a olympiády, zájmové kroužky, studentský den aj.).

·       Prázdninové expedice.

·       Účast v mezinárodních projektech (eTwinning, LanternaFuturi = česko-polsko-německé tvůrčí dílny).

·       Jazykové zájezdy a výměnné pobyty v rámci partnerských škol.

·       Zázemí pro studium i volný čas (knihovna a studovna, posilovna, tělocvična s umělou horolezeckou stěnou, venkovní sportovní areál, školní bufet, laboratoře, odborné učebny aj.).

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://gymcl.cz/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
  • Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
  • Žitavská 2969, 47001 Česká Lípa
  • tel.: +420 487 829 101
  • e-mail: gymcl@gymcl.cz
  • https://gymcl.cz/

Diskuze