preview

Gymnázium Bučovice

Video

Název školy: Gymnázium a obchodní akademie Bučovice, příspěvková organizace Adresa školy: Součkova 500, 685 01 Bučovice Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Název ŠVP: Obchodní akademie Bučovice Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, kvalifikační úroveň EQF 4 Délka a forma středního vzdělání: čtyřletá denní forma vzdělávání Platnost ŠVP: od 1. 9. 2022 počínaje 1. ročníkem 

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://goabuc.edupage.org/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=BPEaJFouOu8&feature=emb_imp_woyt
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

Gymnázium (79-41-K/41) - střední vzdělání s maturitní zkouškou

Diskuze