Gymnázium J. G. Mendela Brno

Video

Gymnázium Johanna Gregora Mendela a jeho zařízení a Základní umělecká škola, školská právnická osoba sídlí na Mendlově náměstí 3/4 v Brně. Bylo zřízeno podle platných zákonů a na základě vyhlášky MŠMT ČR v r. 1991. Vzdělání na této soukromé škole je ukončeno maturitní zkouškou a je rovnocenné vzdělání získanému na školách, které jsou zřizovány státem, církví nebo obcí.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://www.skolskykomplex.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QfhreEmVezA&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.skolskykomplex.cz%2F&feature=emb_imp_woyt
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Soukromá
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

 • Nadstandardní individuální přístup k žákům a úzkou spolupráci s rodiči žáků.
 • Školní kluby, jejichž prostřednictvím realizujeme:
  • Individuální péči o žáky – formou konzultací se umožňuje žákům prohloubit a rozšířit si znalosti v daném předmětu nad obvyklou úroveň, ujasnit a pochopit obtížné pasáže učiva.
  • Doučování – v případě, že žák požádá učitele o vysvětlení zameškaného učiva nebo učiva, které nezvládl během běžné výuky. V klubech je též možné procvičovat a opakovat látku před testem.
  • Pravidelnou zájmovou činnost zaměřenou na sport, kulturu nebo jiné aktivity – jedná se ve své podstatě o zájmové kroužky (např. volejbal, keramika, dějiny umění, příprava na mezinárodní jazykový certifikát aj.).
  • Zabezpečení mimoškolní činnosti, jako např. výměnné zahraniční pobyty žáků, outdoorové kurzy, vícedenní poznávací zájezdy do zahraničí aj.
 • Kvalitní didaktickou techniku (interaktivní tabule, moderní počítače, notebooky, tablety, terminály, dataprojektory, vizualizéry aj.)
 • specializované učebny (jazykové učebny, laboratoř fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, odborné učebny přírodovědných předmětů, počítačové učebny, multimediální učebny, učebnu výtvarné výchovy),
 • specializovanou přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky (Zertifikat Deutsch, Mittelstufe Deutsch, FCE, YLE aj.) přímo ve spolupráci s mezinárodními jazykovými instituty,
 • podporu školní výuky e-learningovou formou,
 • používání autorských, moderně pojatých dvojjazyčných učebnic,
 • připojení k Internetu prostřednictvím WI-FI v budově školy,
 • samoobslužné kopírování a možnost tisku,
 • elektronický školní informační systém Škola OnLine, kde lze během celého školního roku průběžně sledovat prospěch a absenci žáků,
 • moderně vybavenou kuchyni s výběrem dvou až tří jídel a doplňkové občerstvení ve školní kantýně,
 • výukové a poznávací exkurze do zahraničí a výměnné pobyty s partnerskými školami, např.: Německo –Legoland nebo Gerabronn (výměnný pobyt), Anglie (jazykový pobyt), Rakousko aj.

Více zde: 

https://www.skolskykomplex.cz/i-nzg/proc-my/

Diskuze