preview

Gymnázium Globe, s.r.o.

Popis

Všeobecně vzdělávací program Globe je zaměřen na rozvoj dovedností v angličtině, celkový rozvoj osobnosti žáka realizovaný prostřednictvím environmentální výchovy a využití počítačů ve výuce. Gymnázium je nadstandardně vybaveno ICT technologiemi (6 tříd s interaktivní tabulí, dataprojektory, vizualizér, 6 učeben a chodby s volně přístupnými terminály).

 

Priority školy

Osobnostní rozvoj žáků

 • realizováno formou projektů, výjezdních akcí, spoluprací s jinými školami a organizacemi
 • projekt GO! pro stmelení třídních týmů
 • environmentální programy – např. Program GLOBE – měření čistoty
  ovzduší, Projet Krajina, The Tree Tring Project, Studentská obchodní
  snídaně,
 • vánoční akademie, plesy, soutěže, konference
 • klidné prostředí s přátelskou atmosférou a spoluprací žáků a tříd

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

WWW: https://gymglobe.cz/home
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Podrobné informace o škole

Škola nabízí vzdělávací program, který je určen zejména pro české děti, ale také pro studenty jiných národností.
 

Umožní žákům úplné střední vzdělání na evropské úrovni. Program je modulově sestaven ze tří částí, které umožňují volbu vzdělávací cesty podle zájmů a schopností studenta a požadavku rodičů. Je doplněn mimoškolními aktivitami zejména z oblasti ekologie a vzájemné komunikace, prezentace. Žáci mohou získat standardní maturitní vzdělání s hlubšími znalostmi angličtiny a dosáhnout mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti počítačové gramotnosti ECDL a mezinárodně platných jazykových certifikátů.

Přednosti školy v porovnání s obdobnými školami

 • Kvalitní školní vzdělávací program, který podporuje globální všeobecné vzdělávání (viz název školy), ale umožňuje i individuální zaměření na konci studia, a to včetně přírodovědně-technického zaměření.
 • Kvalifikovaný pedagogický tým.
 • Kvalitní výuka anglického jazyka, dosahujeme nadprůměrné výsledky.
 • Jsme první česká škola, kde jsme maturovali ve šk. r. 2009-2010 z několika předmětů v anglickém jazyce.
 • Nízká neúspěšnost žáků na konci studia, státní maturity se nebojíme.
 • Bezpečné prostředí s malým výskytem patologických jevů.
 • Dobré materiální zázemí a to zejména v oblasti informačních technologií.
 • Estetický interiér, čisté a zalesněné okolí školy.
 • Pomoc při řešení individuálních problémů žáků, doučování ve školním klubu.
 • Přijímání žáků v průběhu celého kalendářního roku.
 • Předností školy je přátelské prostředí, komunikace je založena přednostně na osobním kontaktu. Gymnázium má vnitřně klidnou atmosféru, vzájemně se všichni známe, žáci se chovají obvykle slušně a máme je rádi.

Diskuze