preview

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace

Popis

Areál školy tvoří budovy A a B a dvůr mezi nimi. V budově A je 8 kmenových tříd a odborné učebny výpočetní techniky, fyziky, chemie, biologie a také studovna a školní bufet. V budově se nachází odborné učebny na výtvarnou a hudební výchovu, knihovna a školní jídelna (výdejna obědů). Výuka tělesné výchovy probíhá v místní sokolovně, hale, zimním stadiónu a na venkovních hřištích.

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: www.gymfry.net
Facebook: www.facebook.com/gymfry/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne
Počet přijímaných do prvního ročníku: 30
Počet přihlášených: 40
Počet zapsaných: 30
Počet studentů: 215
Počet absolventů od roku založení: 2000

Studijní programy/obory: (název, forma studia, titul)

7941K/81 Gymnázium

Přijímací řízení

Přihlášky do přijímacího řízení je možné podávat pro ročníky prima a kvinta příštího školního roku (2019/20) do 15. 3. 2019. Do třídy prima bude přijato 30 uchazečů s nejlepším výsledkem, do třídy kvinta asi 3-5 úspěšných uchazečů dle jejich výkonu při přijímacím řízení. Přijímací řízení samotné (jeho 1. kolo) proběhne ve dnech 18. a 19. 4. 2019. Ředitelka školy může rozhodnout o vypsání druhého kola přijímacího řízení v případě jeho potřeby.

Podrobné informace o škole

Žáci jsou přijímáni na základně příjímacího řízení do osmiletého studia členěného na nižší gymnázium (prima, sekunda, tercie, kvarta) a vyšší gymnázium (kvinta, sexta, septima, oktáva). Studium je zakončeno maturitní zkouškou. V primě a sekundě je předepsáno 30 vyučovacích hodin týdně, vyšší ročníky mají 31 hodin týdně.

Škola se zapojuje do mnoha mimostudijních aktivit a projektů jako jsou Erasmus+ umožňující spolupráci a výměnné pobyty se školami napříč Evropou. Projekt Studentská firma JA, kde si studenti septimy osvojují poznatky s ekonomie a uplatňují je v ekonomické praxi při řízení své vlastní firmy, aj. Z aktivit nás výborně prezentuje náš filmový klub patřící mezi nejlépe hodnocené v celé republice dle kritérií portálu Jeden svět na školách (společnosti Člověk v tísni). Poslední roky získal renomé i mnoho pozitivních ohlasů tým z projektu Světová škola, který se věnuje práci s lidmi s handicapem a "boření bariér" v české společnosti. Titul "Světová" naše instituce získala loni a letos jsme se zapojili do sítě Škola pro demokracii, jelikož u nás dlouhodobě a úspěšně působí žákovský parlament- Je nedílnou součásti chodu školy a výrazně přispívá k oživení jejího života a zlepšování zdejší atmosféry.

Na škole se též odehrávají různé kroužky, kterých se mohou žáci dobrovolně účastnit a se kterými se zapojují do soutěží v dané oblasti - dramatický kroužek, kroužek přírodních věd, sportovní a pohybové hry a debatní klub.

Diskuze