preview

Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55

Popis

Výuka na škole je zaměřena především na přípravu k vysokoškolskému studiu - úspěšnost studentů v přijetí na VŠ se pohybuje dlouhodobě mezi 90 a 95%. Ve čtyřletém i osmiletém cyklu otevíráme třídy všeobecného zaměření, ve vyšších ročnících si studenti sami určují zaměření volitelnými předměty (např. konverzace v cizím jazyce, lékařská fyzika, matematika a fyzika v anglickém jazyce, seminář z architektury, dějin umění, práva, filosofie atp.). Pestrá je i nabídka nepovinných předmětů (další cizí jazyky, např. latina, čínština, dramatický kroužek, deskriptivní geometrie, autoškola apod. – vše dle zájmu studentů). Škola pořádá pro zájemce z řad studentů zájezdy do Německa, Francie, Itálie, Rakouska a Velké Británie. Součástí těchto zájezdů bývá návštěva zahraniční školy. Svůj tvořivý potenciál mohou studenti uplatnit v celé řadě dalších aktivit (charitativní akce - např. běh pro Afriku, ekodny, pěvecký sbor, KMD, Krásnohoření, festival Jeden svět na Ohradní). www.gekom.cz

Kde studovat po střední škole?

Stačí se podívat jedním klikem do brožury Absolvent.cz

brochure

Nebo se podívejte na sociální stránky školy

WWW: https://www.gekom.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/eliskykrasnohorske/
Zaměření školy: Gymnázium
Typ školy: Veřejná
Bezbariérový přístup: Ne

Diskuze